Views
2 years ago

MOTOREX Magazine 2012 96 SE

 • Text
 • Motorex
 • Schilter
 • Corex
 • Juli
 • Snabbt
 • Nordic
 • Vare
 • Schilters
 • Tornos
 • Multiswiss
MOTOREX Magazine 2012 96 SE

HYDRAULOLJA Foto:

HYDRAULOLJA Foto: Komatsu/Kuhn Schweiz AG INRE VÄRDEN LÖNAR SIG När det gäller smörjmedel stämmer talesättet om de inre värdena extra bra. Ofta blir den förmodat bästa hydrauloljekvaliteten vid nästa anblick den dyraste. MOTOREX multigradehydraulolja COREX HV förenar ett antal fördelar som utan tvivel lönar sig. Den här ventilskivan av mässing i en kolvpump har skadats av för hög vattenhalt i hydrauloljan (kavitation). Inget annat maskinsystem utsätts för så extrem belastning som ett hydraulsystem. Dessutom går trenden mot att moderna system hela tiden måste fungera på topp, med allt snävare dimensionerade hydraulkomponenter och kraftigt höjda systemtryck. Om man tänker och räknar långsiktigt fyller man på hydraulsystemet med kvalitativt högtstående multigradehydrauloljor i COREX HVsortimentet. TILLSATSERNA ÄR DET CENTRALA Många hydrauloljor innehåller bara precis den sammansättning och mängd tillsatser som behövs för att klara tillverkarens föreskrifter – och det återspeglas också i det förmodat låga priset. Men om man istället vill jobba tidsenligt, dvs. också bränslesnålt, resursskonande och med lågt slitage, kan man göra det genom att använda en COREX HV med multigradekarakteristik (HV = högt viskositetsindex). Utvalda basoljor på paraffinbas och ett kraftfullt tillsatspaket bildar den solida grundvalen för COREX HV. Extremt skjuvstabila viskositetsförbättrare svarar för ett högt viskositetsindex (se diagrammet på sida 9) och för dess resultat i form av en flack viskositets/ temperatur-kurva. Detta förkortar genomoljningstiden avsevärt och ger därmed en mätbar minskning av slitage och bränsleförbrukning. Multigradekarakteristiken och det så viktiga slitageskyddet vid höga temperaturer bibehålls också vid lång och intensiv användning. Hydrauloljan COREX HV ger dessutom ett högt oxidationsskydd och kompatibilitet med alla icke-järnmetaller. 8

Lågtemperaturområde JÄMFÖRELSE VISKOSITETSEGENSKAPER Högtemperaturområde 4000 6,2 116 ˚C 130 ˚C 3000 Standardhydraulolja ISO VG 46 5,2 Viskositet i mm 2 /s 2000 1000 * COREX HV ISO VG 46 −12 ˚C −2 ˚C Viskositet i mm 2 /s 4,2 3,2 COREX HV ISO VG 46 Standardhydraulolja ISO VG 46 5,2 −24 ˚C −18 ˚C −12 ˚C −6 ˚C 0 ˚C 6 ˚C 12 ˚C 18 ˚C 24 ˚C Övre viskositetsgräns Hydrodynamiskt riskområde Möjligt arbetsområde 2,2 100 ˚C 106 ˚C 112 ˚C 118 ˚C 124 ˚C 130 ˚C 136 ˚C 142 ˚C Undre viskositetsgräns Standardhydraulolja ISO VG 46 COREX HV ISO VG 46 multigradeolja I diagrammet jämförs en vanlig monogradeolja (grå) och mulitgradeoljan COREX HV (gul). Det framgår klart att COREX HV ligger i det föreskrivna viskositetsområdet tidigare vid kyla (-12 °C) och ligger kvar längre vid värme (+14 °C). HYDRAULIKFEL KOSTAR Hydraulsystem och hydrostatiska drivsystem förekommer idag överallt. Desto förargligare är det när hydraulikfel uppstår på grund av onödigt stort slitage eller vid extrema temperaturförhållanden. Monogradeoljor, som är svåra att pumpa vid minustemperaturer, orsakar inte bara slangbrott utan kan också skada dyra hydraulkomponenter, t.ex. pumpar och ventiler. Vid mycket hög belastning upphettas sådana hydrauloljor oproportionellt mycket. Oljan blir alltför tunnflytande och kapaciteten sjunker vid exceptionellt slitage. Skadorna vid kraftigt slitage eller och eventuella haverier springer snabbt iväg i kostnad. Därför är det också rent ekonomiskt mycket lönsamt att byta till en multigradehydraulolja med tillräckliga tillsatser. OPTIMERAD VERKNINGSGRAD COREX HV-oljans mycket stabila molekylärstruktur och höga skjuvstabilitet påverkar också pumpens verkningsgrad positivt. Tack vare det flacka viskositetstemperaturförloppet kan pumpen eller pumparna alltid arbeta i det optimala området. Speciella hightechtillsatser reglerar hydrauloljans egenskaper målinriktat och åstadkommer på så sätt en perfekt tätning i pumpen. Det reducerar pumpförlusterna och höjer hydraulsystemets totala verkningsgrad. Ett argument som gör sig gällande i synnerhet för hydrostatiska drivsystem. Axialkolvpumparna i sådana drivningar arbetar med extra höga tryck, upp till 400 bar! SPARA, MEN SPARA RÄTT En företagare som använder COREX HV-hydraulolja i stället för vanlig monogradeolja sparar på rätt sätt och avlastar miljön genom • lägre bränsleförbrukning • mindre avgaser • mindre slitage • färre stillestånd på grund av fel • lägre kapacitetsförluster i systemet Detta är ett högst intressant men också avancerat tema (se även sida 17). Tveka inte att kontakat din MOTOREXrepresentant om du behöver mer information om just dina tillämpningar. • Hydraulpumparna sätts verkligen på prov av extrema temperaturer och tryck. Foto: Bosch-Rexroth motorex Magazine I Juli 2012 9

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES