Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2012 96 SE

 • Text
 • Motorex
 • Schilter
 • Corex
 • Juli
 • Snabbt
 • Nordic
 • Vare
 • Schilters
 • Tornos
 • Multiswiss
MOTOREX Magazine 2012 96 SE

HYDRAULOLJA Foto:

HYDRAULOLJA Foto: Komatsu/Kuhn Schweiz AG INRE VÄRDEN LÖNAR SIG När det gäller smörjmedel stämmer talesättet om de inre värdena extra bra. Ofta blir den förmodat bästa hydrauloljekvaliteten vid nästa anblick den dyraste. MOTOREX multigradehydraulolja COREX HV förenar ett antal fördelar som utan tvivel lönar sig. Den här ventilskivan av mässing i en kolvpump har skadats av för hög vattenhalt i hydrauloljan (kavitation). Inget annat maskinsystem utsätts för så extrem belastning som ett hydraulsystem. Dessutom går trenden mot att moderna system hela tiden måste fungera på topp, med allt snävare dimensionerade hydraulkomponenter och kraftigt höjda systemtryck. Om man tänker och räknar långsiktigt fyller man på hydraulsystemet med kvalitativt högtstående multigradehydrauloljor i COREX HVsortimentet. TILLSATSERNA ÄR DET CENTRALA Många hydrauloljor innehåller bara precis den sammansättning och mängd tillsatser som behövs för att klara tillverkarens föreskrifter – och det återspeglas också i det förmodat låga priset. Men om man istället vill jobba tidsenligt, dvs. också bränslesnålt, resursskonande och med lågt slitage, kan man göra det genom att använda en COREX HV med multigradekarakteristik (HV = högt viskositetsindex). Utvalda basoljor på paraffinbas och ett kraftfullt tillsatspaket bildar den solida grundvalen för COREX HV. Extremt skjuvstabila viskositetsförbättrare svarar för ett högt viskositetsindex (se diagrammet på sida 9) och för dess resultat i form av en flack viskositets/ temperatur-kurva. Detta förkortar genomoljningstiden avsevärt och ger därmed en mätbar minskning av slitage och bränsleförbrukning. Multigradekarakteristiken och det så viktiga slitageskyddet vid höga temperaturer bibehålls också vid lång och intensiv användning. Hydrauloljan COREX HV ger dessutom ett högt oxidationsskydd och kompatibilitet med alla icke-järnmetaller. 8

Lågtemperaturområde JÄMFÖRELSE VISKOSITETSEGENSKAPER Högtemperaturområde 4000 6,2 116 ˚C 130 ˚C 3000 Standardhydraulolja ISO VG 46 5,2 Viskositet i mm 2 /s 2000 1000 * COREX HV ISO VG 46 −12 ˚C −2 ˚C Viskositet i mm 2 /s 4,2 3,2 COREX HV ISO VG 46 Standardhydraulolja ISO VG 46 5,2 −24 ˚C −18 ˚C −12 ˚C −6 ˚C 0 ˚C 6 ˚C 12 ˚C 18 ˚C 24 ˚C Övre viskositetsgräns Hydrodynamiskt riskområde Möjligt arbetsområde 2,2 100 ˚C 106 ˚C 112 ˚C 118 ˚C 124 ˚C 130 ˚C 136 ˚C 142 ˚C Undre viskositetsgräns Standardhydraulolja ISO VG 46 COREX HV ISO VG 46 multigradeolja I diagrammet jämförs en vanlig monogradeolja (grå) och mulitgradeoljan COREX HV (gul). Det framgår klart att COREX HV ligger i det föreskrivna viskositetsområdet tidigare vid kyla (-12 °C) och ligger kvar längre vid värme (+14 °C). HYDRAULIKFEL KOSTAR Hydraulsystem och hydrostatiska drivsystem förekommer idag överallt. Desto förargligare är det när hydraulikfel uppstår på grund av onödigt stort slitage eller vid extrema temperaturförhållanden. Monogradeoljor, som är svåra att pumpa vid minustemperaturer, orsakar inte bara slangbrott utan kan också skada dyra hydraulkomponenter, t.ex. pumpar och ventiler. Vid mycket hög belastning upphettas sådana hydrauloljor oproportionellt mycket. Oljan blir alltför tunnflytande och kapaciteten sjunker vid exceptionellt slitage. Skadorna vid kraftigt slitage eller och eventuella haverier springer snabbt iväg i kostnad. Därför är det också rent ekonomiskt mycket lönsamt att byta till en multigradehydraulolja med tillräckliga tillsatser. OPTIMERAD VERKNINGSGRAD COREX HV-oljans mycket stabila molekylärstruktur och höga skjuvstabilitet påverkar också pumpens verkningsgrad positivt. Tack vare det flacka viskositetstemperaturförloppet kan pumpen eller pumparna alltid arbeta i det optimala området. Speciella hightechtillsatser reglerar hydrauloljans egenskaper målinriktat och åstadkommer på så sätt en perfekt tätning i pumpen. Det reducerar pumpförlusterna och höjer hydraulsystemets totala verkningsgrad. Ett argument som gör sig gällande i synnerhet för hydrostatiska drivsystem. Axialkolvpumparna i sådana drivningar arbetar med extra höga tryck, upp till 400 bar! SPARA, MEN SPARA RÄTT En företagare som använder COREX HV-hydraulolja i stället för vanlig monogradeolja sparar på rätt sätt och avlastar miljön genom • lägre bränsleförbrukning • mindre avgaser • mindre slitage • färre stillestånd på grund av fel • lägre kapacitetsförluster i systemet Detta är ett högst intressant men också avancerat tema (se även sida 17). Tveka inte att kontakat din MOTOREXrepresentant om du behöver mer information om just dina tillämpningar. • Hydraulpumparna sätts verkligen på prov av extrema temperaturer och tryck. Foto: Bosch-Rexroth motorex Magazine I Juli 2012 9

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES