Views
2 years ago

MOTOREX Magazine 2012 96 SE

 • Text
 • Motorex
 • Schilter
 • Corex
 • Juli
 • Snabbt
 • Nordic
 • Vare
 • Schilters
 • Tornos
 • Multiswiss
MOTOREX Magazine 2012 96 SE

industrI

industrI Verktygshållaren Tornos MultiSwiss 6×14 har nu ett oljehål som leder fram skärvätskan exakt till frontlinjen: mellan verktygseggen och arbetsstycket. MER INNOVATION TACK VARE KONSTRUKTIONSFAKTORN SKÄRVÄTSKA Teknikföretaget Tornos lanserar den ena nyheten efter den andra och överraskade nyligen med den revolutionerande MultiSwiss 6×14. Sedan ett antal år deltar MOTOREX som smörjteknisk specialist i utvecklingsarbetet, redan under planerings skedet. Därför betraktar Tornos utvecklingsingenjörer idag utan att tveka den använda skärvätskan som en viktig konstruktionsfaktor. Kreativa FoU-team har till uppgift att tillförlitligt och ekonomiskt införliva innovativ teknik i nya produkter. De banbrytande produkterna från MOTOREX ger Tornos största möjliga utrymme för utveckling, också när det gäller smörjteknik. PARADEXEMPEL TORNOS MULTISWISS 6X14 Den nya produktlinjen kombinerar skickligt enkel- och flerspindelsvarvar. MultiSwiss har till exempel sex rörliga spindeldockor och utnyttjar en vridmomentmotor för att indexera spindeltrumman. Detta går fort, och på så sätt uppnår man lika korta cykeltider som på en automatisk, kurvstyrd flerspindelsvarv. Alla smörjtekniska uppgifter i hela maskinen utförs av skärvätskan. Bland annat: • Kylning av maskin, verktyg och arbetsstycke • Smörjning och tryckkompensering mellan egg och arbetsstycke • Hydrodynamisk smörjning av de hydrostatiska spindeldocklagren med mycket fint filtrerad (5 µ) skärvätska • Borttransport av spån och nötningsrester från maskinen till det inbyggda bandfiltret (50 µ) och därifrån delvis till finfiltren (5 µ) • Korrosionsskydd av alla oljeberörda komponenter PREMIÄR: HYDROSTATISK LAGRING Den hydrostatiska lagringen av de sex spindeldockorna är en absolut världsnyhet. Dessa accelereras med mycket kraftfulla synkronmotorer, från 0 till 8 000 varv 18

MULTISWISS 6×14 Flödesschema vid användning av MOTOREX ORTHO NF-X ISO VG 15 80 bar Hydrostatiska lager Extra vattenradiator Extern vattenförsörjning 5 bar 3,5 bar Spindelkylning Skärvätska normaltryck Tank för använd olja Flis på 2–3 mm Dubbel värmeväxlare olja/vatten 1,6 bar 1,6 bar Hjärtat i maskinen: Bearbetningszonen med de sex rörliga spindeldockorna. Tack vare multiverktygskonceptet kan upp till 18 olika verktyg vara monterade samtidigt. 40/80 bar Högt tryck (tillval) Pappersfilter 50 µm 1,6 bar Filter 5 µm Filter 5 µm Hydrostatisk oljetank (240 l) Tank för ren olja (880 l) Inte mindre än 1 120 liter skärvätska cirkulerar i den nya MultiSwiss 6×14. Kretsloppet är komplext och passerar igenom flera filter. Dessutom är hela maskinen termiskt stabiliserad med ett kraftfullt kyl-/värmeväxlaraggregat. Ett inbyggt bandfilter filtrerar skärvätskan generellt till 50 µ. Huvudtanken rymmer 880 liter skärvätska. En ytterligare tank på cirka 240 liter försörjer de hydrostatiska lagren med finfiltrerad (5 µ) ORTHO NF-X. per minut på mindre än en sekund, och ger därmed maskinen en aldrig förut skådad dynamik. Förutom den egna C-axeln har den här spindeldocktypen också en egen Z-axel lagrad i hydrostatiska lager. På så sätt skapas en tydlig dämpningsfunktion, som ger en betydligt längre vertygslivslängd och optimerad ytkvalitet. Just den här aspekten gör MOTOREX ORTHO NF-X till en viktig framgångsfaktor när den nya tekniken ska omsättas i serietillverkning. De hydrodynamiska kraven på skärvätskan att fungera felfritt som ett slags flytande lager vid 80 bars tryck och upp till 8 000 varv per minut talar för sig själva. Eftersom tillförlitligheten har högsta prioritet hos Tornos har systemet provats under extrema provningsförhållanden (40 miljoner cykler) och under alla tänkbara förhållanden. Resultaten från dessa prov var mycket goda. MULTITALANGEN ORTHO NF-X Generellt används den högeffektiva universalskärvätskan ORTHO NF-X från MOTOREX till alla nyutvecklingar vid Tornos utvecklingsavdelning. Med de klor- och tungmetallfria SWISSCUT ORTHO NF-Xbearbetningsvätskorna har MOTOREX lyckats åstadkomma en perfekt bearbetning av både höglegerade stålkvaliteter, implantatstål, icke-järnmetaller och aluminium med en och samma skärvätska. Detta är en absolut nyhet inom den moderna tillverkningstekniken, och den garanterar FoU-teamet ett maximalt spelrum. TOPPAKTUELL LÖSNING Att alla smörjtekniska funktioner i MultiSwiss 6×14 åstadkoms med ett enda medium är givetvis praktiskt ur logistiksynpunkt, men det finns också en annan och mycket viktigare orsak. Enligt gällande tillverkningspraxis ska alla processer idag kunna spåras och reproduceras. Därför vill t.ex. leverantörerna inom medicinteknik om möjligt bara använda sig av en enda bearbetningsvätska. Med MOTOREX ORTHO NF-X ISO VG 15 kan också detta önskemål uppfyllas. • Mer utrymme för innovationer ”Sedan omkring tre år använder vi enbart ORTHO NF-X vid vår forsknings- och utvecklings avdelning i Moutier. Tack vare vårt kontinuerliga samarbetet med MOTOREX har vi kommit betydligt längre inom smörjnings- och kylningsområdet än förut. Det visade sig inte minst när vi tog fram MultiSwiss 6×14!” Patrick Pellicanno – specialist på MET och beräkningar, Tornos SA, Moutier motorex Magazine I Juli 2012 19

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES