Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2012 96 SE

 • Text
 • Motorex
 • Schilter
 • Corex
 • Juli
 • Snabbt
 • Nordic
 • Vare
 • Schilters
 • Tornos
 • Multiswiss
MOTOREX Magazine 2012 96 SE

industrI

industrI Verktygshållaren Tornos MultiSwiss 6×14 har nu ett oljehål som leder fram skärvätskan exakt till frontlinjen: mellan verktygseggen och arbetsstycket. MER INNOVATION TACK VARE KONSTRUKTIONSFAKTORN SKÄRVÄTSKA Teknikföretaget Tornos lanserar den ena nyheten efter den andra och överraskade nyligen med den revolutionerande MultiSwiss 6×14. Sedan ett antal år deltar MOTOREX som smörjteknisk specialist i utvecklingsarbetet, redan under planerings skedet. Därför betraktar Tornos utvecklingsingenjörer idag utan att tveka den använda skärvätskan som en viktig konstruktionsfaktor. Kreativa FoU-team har till uppgift att tillförlitligt och ekonomiskt införliva innovativ teknik i nya produkter. De banbrytande produkterna från MOTOREX ger Tornos största möjliga utrymme för utveckling, också när det gäller smörjteknik. PARADEXEMPEL TORNOS MULTISWISS 6X14 Den nya produktlinjen kombinerar skickligt enkel- och flerspindelsvarvar. MultiSwiss har till exempel sex rörliga spindeldockor och utnyttjar en vridmomentmotor för att indexera spindeltrumman. Detta går fort, och på så sätt uppnår man lika korta cykeltider som på en automatisk, kurvstyrd flerspindelsvarv. Alla smörjtekniska uppgifter i hela maskinen utförs av skärvätskan. Bland annat: • Kylning av maskin, verktyg och arbetsstycke • Smörjning och tryckkompensering mellan egg och arbetsstycke • Hydrodynamisk smörjning av de hydrostatiska spindeldocklagren med mycket fint filtrerad (5 µ) skärvätska • Borttransport av spån och nötningsrester från maskinen till det inbyggda bandfiltret (50 µ) och därifrån delvis till finfiltren (5 µ) • Korrosionsskydd av alla oljeberörda komponenter PREMIÄR: HYDROSTATISK LAGRING Den hydrostatiska lagringen av de sex spindeldockorna är en absolut världsnyhet. Dessa accelereras med mycket kraftfulla synkronmotorer, från 0 till 8 000 varv 18

MULTISWISS 6×14 Flödesschema vid användning av MOTOREX ORTHO NF-X ISO VG 15 80 bar Hydrostatiska lager Extra vattenradiator Extern vattenförsörjning 5 bar 3,5 bar Spindelkylning Skärvätska normaltryck Tank för använd olja Flis på 2–3 mm Dubbel värmeväxlare olja/vatten 1,6 bar 1,6 bar Hjärtat i maskinen: Bearbetningszonen med de sex rörliga spindeldockorna. Tack vare multiverktygskonceptet kan upp till 18 olika verktyg vara monterade samtidigt. 40/80 bar Högt tryck (tillval) Pappersfilter 50 µm 1,6 bar Filter 5 µm Filter 5 µm Hydrostatisk oljetank (240 l) Tank för ren olja (880 l) Inte mindre än 1 120 liter skärvätska cirkulerar i den nya MultiSwiss 6×14. Kretsloppet är komplext och passerar igenom flera filter. Dessutom är hela maskinen termiskt stabiliserad med ett kraftfullt kyl-/värmeväxlaraggregat. Ett inbyggt bandfilter filtrerar skärvätskan generellt till 50 µ. Huvudtanken rymmer 880 liter skärvätska. En ytterligare tank på cirka 240 liter försörjer de hydrostatiska lagren med finfiltrerad (5 µ) ORTHO NF-X. per minut på mindre än en sekund, och ger därmed maskinen en aldrig förut skådad dynamik. Förutom den egna C-axeln har den här spindeldocktypen också en egen Z-axel lagrad i hydrostatiska lager. På så sätt skapas en tydlig dämpningsfunktion, som ger en betydligt längre vertygslivslängd och optimerad ytkvalitet. Just den här aspekten gör MOTOREX ORTHO NF-X till en viktig framgångsfaktor när den nya tekniken ska omsättas i serietillverkning. De hydrodynamiska kraven på skärvätskan att fungera felfritt som ett slags flytande lager vid 80 bars tryck och upp till 8 000 varv per minut talar för sig själva. Eftersom tillförlitligheten har högsta prioritet hos Tornos har systemet provats under extrema provningsförhållanden (40 miljoner cykler) och under alla tänkbara förhållanden. Resultaten från dessa prov var mycket goda. MULTITALANGEN ORTHO NF-X Generellt används den högeffektiva universalskärvätskan ORTHO NF-X från MOTOREX till alla nyutvecklingar vid Tornos utvecklingsavdelning. Med de klor- och tungmetallfria SWISSCUT ORTHO NF-Xbearbetningsvätskorna har MOTOREX lyckats åstadkomma en perfekt bearbetning av både höglegerade stålkvaliteter, implantatstål, icke-järnmetaller och aluminium med en och samma skärvätska. Detta är en absolut nyhet inom den moderna tillverkningstekniken, och den garanterar FoU-teamet ett maximalt spelrum. TOPPAKTUELL LÖSNING Att alla smörjtekniska funktioner i MultiSwiss 6×14 åstadkoms med ett enda medium är givetvis praktiskt ur logistiksynpunkt, men det finns också en annan och mycket viktigare orsak. Enligt gällande tillverkningspraxis ska alla processer idag kunna spåras och reproduceras. Därför vill t.ex. leverantörerna inom medicinteknik om möjligt bara använda sig av en enda bearbetningsvätska. Med MOTOREX ORTHO NF-X ISO VG 15 kan också detta önskemål uppfyllas. • Mer utrymme för innovationer ”Sedan omkring tre år använder vi enbart ORTHO NF-X vid vår forsknings- och utvecklings avdelning i Moutier. Tack vare vårt kontinuerliga samarbetet med MOTOREX har vi kommit betydligt längre inom smörjnings- och kylningsområdet än förut. Det visade sig inte minst när vi tog fram MultiSwiss 6×14!” Patrick Pellicanno – specialist på MET och beräkningar, Tornos SA, Moutier motorex Magazine I Juli 2012 19

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine 2018 113 SE
MOTOREX Magazine 2018 112 SE
MOTOREX Magazine 2018 111 SE
MOTOREX Magazine 2017 110 SE
MOTOREX Magazine 2017 109 SE
MOTOREX Magazine 2016 108 SE
MOTOREX Magazine 2016 107 SE
MOTOREX Magazine 2015 106 SE
MOTOREX Magazine 2015 105 SE
MOTOREX Magazine 2015 104 SE
MOTOREX Magazine 2014 103 SE
MOTOREX Magazine 2014 102 SE
MOTOREX Magazine 2014 101 SE
MOTOREX Magazine 2013 100 SE
MOTOREX Magazine 2013 98 SE
MOTOREX Magazine 2013 99 SE
MOTOREX Magazine 2012 97 SE
MOTOREX Magazine 2012 96 SE
MOTOREX Magazine 2012 95 SE

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES