Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2012 96 SE

 • Text
 • Motorex
 • Schilter
 • Corex
 • Juli
 • Snabbt
 • Nordic
 • Vare
 • Schilters
 • Tornos
 • Multiswiss
MOTOREX Magazine 2012 96 SE

INSIDE Med

INSIDE Med röntgenfluorescens kan man snabbt och noggrant bestämma halter av grundämnen och spårämnen (t.ex. nötningsrester) genom att utvärdera de för varje ämne typiska våglängderna. GRUNDÄMNESANALYS med RÖTNGENFLUORESCENS MOTOREX höga kvalitetsstandard är inte begränsad till produkterna, utan omfattar också de många servicearbetena. Förutom den tekniska kundtjänsten ger också laboratorierna viktiga mervärden för kunderna. Tack vara vår nya apparatur kan vi nu erbjuda ännu högre noggrannhet och snabbhet. Exciterande röntgenstrålning från källan (t.ex. rör) Idag kan vi utföra omkring 120 olika slags analyser vid våra laboratorier i Langenthal. Vår mycket kunniga personal utför varje år i genomsnitt runt 20 000 exakta och tungt vägande laboratorieanalyser med hjälp av en toppmodern infrastruktur. SÅ FUNGERAR XFA-METODEN Röntgenfluorescensanalys (XFA) är en metod inom materialanalysen. Den är en av de oftast använda ATOM L-skal Atomkärna K-skal (2) (1) (3) Karakteristisk röntgenstrålning till detektorn Utlöst elektron metoderna för kvalitativ och kvantitativ bestämning av grundämnessammansättningen hos ett prov. Tillämpningsområdet är extremt brett (smörjmedel, tillsatser, metaller, glas, keramik etc.). Provet förstörs inte vid mätningen. Mängder ned till ungefär ett mikrogram kan påvisas. Korrekt kalibrering av apparaten är av central betydelse. Vid analysen fylls fyra gram av mediet (t.ex. hydraulolja) på i en provskål som placeras i provningsapparaten. Materialprovet utsätts därefter för polykromatisk röntgenstrålning, gammastrålning eller joniserande strålning. Strålningen slår ut elektroner nära kärnan i atomens inre skal. På så sätt kan elektroner falla tillbaka från högre energinivåer. Den energi som frigörs avges i form av grundämnesspecifik fluorescensstrålning. Fluorescensstrålningen kan sedan utvärderas med en strålningsdetektor. Röntgenfluorescensanalysen gör det möjligt att identifiera och koncentrationsbestämma alla grundämnen från natrium till uran. Det går särskilt bra att påvisa små föroreningar, t.ex. av tungmetaller. 16

X-LABPRO SPEKTRUMVIEWER COREX HV 46 använd/ny Fe, L-Alpha 1 Cu, L-Alpha 1 Zn, L-Alpha 1 Fe, K-Alpha 1 10 6 Si, K-Alpha 1 P, K-Alpha 1 S, K-Alpha 1 10 5 10 4 Ca, K-Alpha 1 10 3 10 2 10 1 Cu, K-Alpha 1 Zn, K-Alpha 1 10 0 228 456 684 912 De båda proven av hydrauloljan COREX HV kan tack vare röntgenfluorescensanalysen jämföras med varandra. UTVÄRDERING Z Symbol Grundämne COREX HV 46 Ny (A) Koncentration COREX HV 46 Använd (B) Koncentration 12 Mg Magnesium 0,00091% 0,0070% 14 Si Kisel 0,00504% 0,00751% 15 P Fosfor 0,03098% 0,05063% 16 S Svavel 0,3309% 0,2498% 17 Cl Klor 0,00041% 0,00479% 19 K Kalium 0,00022% 0,00022% 20 Ca Kalcium 0,00395% 0,00887% 22 Ti Titan 0,00051% 0,00051% 26 Fe Järn 0,00051% 0,00167% 27 Co Kobolt 0,00004% 0,00030% 29 Cu Koppar 0,00010% 0,00074% 30 Zn Zink 0,04037% 0,04598% 42 Mo Molybden 0,00030% 0,00008% 47 Ag Silver 0,00051% 0,00051% 49 In Indium 0,00051% 0,00051% 56 Ba Barium 0,00015% 0,00030% 74 W Volfram 0,00020% 0,00020% 82 Pb Bly 0,00020% 0,00020% 83 Bi Vismut 0,00020% 0,00020% – – Summa 0,41% 0,38% Ökning Minskning SNABB UTVÄRDERING Med den nya röntgenfluorescensapparaten utgör den rena apparattiden för en omfattande grundämnesanalys cirka åtta minuter. Vid sidan av de rent vetenskapliga analyserna kan instrumentet tack vare dess snabba och även exakta arbetssätt väsentligen underlätta bedömning av proverna. Kunden får analysresultaten mycket snabbt och kan använda dem för att fatta viktiga beslut om sin verksamhet. ETT ANALYSEXEMPEL Vi har gjort grundämnesanalyser av den högeffektiva multigradehydrauloljan COREX HV ISO VG 46 i XFAapparatur på vårt laboratoriet. För hydrauloljor är de relevanta undersökningsmetoderna sammanförda till ett block. Utdraget nedan är alltså bara en del av det totala analysblocket. Där jämförs ett färskoljeprov A (ny olja) med ett kundprov B (begagnad olja) från en hjullastare efter cirka 2000 drifttimmar. Analysspektrat ger följande information: Den visade XFA-registreringen med den nya (grön kurva) och den använda oljan COREX HV (grå kurva). Hos den använda COREX HV ser vi att tillsatsämnena har minskat, vilket tyder på en inblandning av låglegerad olja, och för järn syns ett utslag. Järn tillkommer genom nötning under användningen. Utvärderingen av XFA-spektra och ett antal andra provresultat ger ett avgörande bidrag till totalbedömningen vid en oljeanalys. Den kan också användas för att besluta om huruvida man ska fortsätta att använda en olja eller om det är dags för oljebyte. I går – i dag – i morgon: MOTOREX-laboratoriets tjänster är en synnerligen viktig del av varje MOTOREX-produkt och medför ett klart mervärde för kunden. • • Halter av grundämnen, t.ex. tillsatser, och deras koncentrationer • Nötningsämnen (metaller) för slitageoch skadeanalyser • Föroreningar (kondensat) • Inblandningar (främmande oljor) • Råvaruhalter för produktionen Snabba och precisa grundämnesanalyser av inkomna råvaror, tillverkade produkter och kundprover sparar tid och höjer produktiviteten. motorex Magazine I Juli 2012 17

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine 2018 113 SE
MOTOREX Magazine 2018 112 SE
MOTOREX Magazine 2018 111 SE
MOTOREX Magazine 2017 110 SE
MOTOREX Magazine 2017 109 SE
MOTOREX Magazine 2016 108 SE
MOTOREX Magazine 2016 107 SE
MOTOREX Magazine 2015 106 SE
MOTOREX Magazine 2015 105 SE
MOTOREX Magazine 2015 104 SE
MOTOREX Magazine 2014 103 SE
MOTOREX Magazine 2014 102 SE
MOTOREX Magazine 2014 101 SE
MOTOREX Magazine 2013 100 SE
MOTOREX Magazine 2013 98 SE
MOTOREX Magazine 2013 99 SE
MOTOREX Magazine 2012 97 SE
MOTOREX Magazine 2012 96 SE
MOTOREX Magazine 2012 95 SE

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES