Views
2 years ago

MOTOREX Magazine 2012 96 SE

 • Text
 • Motorex
 • Schilter
 • Corex
 • Juli
 • Snabbt
 • Nordic
 • Vare
 • Schilters
 • Tornos
 • Multiswiss
MOTOREX Magazine 2012 96 SE

BRANSCHRAPPORT Exempel

BRANSCHRAPPORT Exempel på dagens komplexa skogsmaskiner som kräver perfekt service:den toppmoderna skotaren 1350 VT från Gremo under servicearbetena. KLAR FÖR SKOGSBRUKET? Avverkningen pågår året runt, även om man oftast servar skogsmaskinerna under vår och sommar. ”Maskinen är bara driftsäker och ekonomisk om den får rätt service och regelbunden smörjning”, berättar Werner Stoll, lantbruks maskin specialist från Wilchingen. Vi besökte honom i hans verkstad. Det är inte någon lätt uppgift att hitta rätt tidpunkt för service på skogsmaskiner. Många kunder är tacksamma om maskinsäljaren hör av sig i god tid och förklarar varför servicen bör göras före högsäsongen. Självklart måste man vara flexibel och framför allt kunna den aktuella maskinen (användningssätt, ålder, specialutrustning m.m.). SERVICE ENLIGT FÖRESKRIFTER När det gäller komplexa maskiner som t.ex. skördare, skotare och bandtraktorer, måste man ofta sätta av flera dagar för servicen. Oftast arbetar två mekaniker samtidigt med maskinen. Ibland hjälper även föraren till, eftersom hans tekniska erfarenhet från just den maskinen (felavhjälpning, inställningar) är mycket 14

värdefull. Werner Stoll och hans team använder produkter i MOTOREX FARMER LINE vid service på alla maskiner. De uppskattar att kunna skaffa de smörjmedel och liknande som behövs från en och samma leverantör. Det sparar tid och garanterar att de produkter som används är kompatibla med varandra. ”Det blir garanterat inga diskussioner” säger praktikern Stoll, som bland annat också sköter examinering av nya lantbruksmaskintekniker. ÖVERTYGANDE: EKOSYNT HEES Den biologiskt snabbt nedbrytbara hydrauloljan EKO- SYNT HEES är perfekt för den krävande miljö där skogsmaskiner används. Stoll har varit med om utvecklingen från de första biohydrauloljorna i slutet av 1980-talet och fram till idag. Han är hundraprocentigt övertygad om fördelarna med EKOSYNT HEES. Vid alla stora servicearbeten skickas ett oljeprov till MOTOREX-laboratoriet för analys. Den här tjänsten ingår i MOTOREX servicepaket och finns också på exportmarknaderna, t.ex. i Österrike och Sverige. Filtren i hydrauloljesystemet avlägsnar partiklar ner till 5 µm (0,005 mm) på skotare som visas i bild. ”Vi litar fullt och fast på MOTOREX laboratorieanalyser. Genom att byta olja vid rätt tidpunkt sparar vi ordentligt med pengar åt entreprenören och avlastar dessutom miljön,” framhåller Werner Stoll, inte utan stolthet. Vid slangbyte måste oljan i kranarmen på den visade maskinen tappas ur. Resten, drygt 140 liter, kan tack vare den positiva laboratorierapporten och de regelbundna filterbytena fortfarande användas i skogen efter 5 000 drifttimmar! Synbart begeistrad: Werner Stoll använder MOTOREX laboratorietjänster och utnyttjar dem skickligt för att skapa konkurrensfördelar. Maskinförarens uppgift: regelbunden smörjning, här med FETT 190, t.ex. i kranarmens griparled. Ett positivt totalintryck efter service och på begagnade fordon till försäljning beror ofta på detaljerna. GÖR SERVICEN SYNLIG Det är också viktigt att det syns på maskinen att den varit inne på service. En grundlig rengöring lönar sig alltid, eftersom man då också lättare upptäcker dolda skador. Efter utvändig rengöring och torkning är den bariumfria rostskyddsoljan GRÖN 186 idealisk för konservering av maskinen. Grön 186 får inte bara maskinen att glänsa, utan skyddar den också mot oxidation under flera månader. En ren, trevlig och säker arbetsplats är också väsentligt. Gnisslande gångjärn är inget trevligt välkomnande till arbetsplatsen. Med de praktiskt utprovade skötsel- och rengöringsprodukterna, av vilka många finns i praktisk sprayform, fräschar man mycket snabbt upp alla ytor. Genom sådan skyddsbehandling efter service och på begagnade maskiner och fordon som ska säljas ger man kunden ett intryck av professionalitet. Rengöring av backkamera: Lite spolarvätska och ett par minuters arbete räcker för att få klar sikt bakåt. MOTOREX distriktschef och vår kundtjänst svarar gärna på frågor om ovanstående artikel. • Det skiner om skotaren när servicen är klar. motorex Magazine I Juli 2012 15

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES