Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2012 96 SE

 • Text
 • Motorex
 • Schilter
 • Corex
 • Juli
 • Snabbt
 • Nordic
 • Vare
 • Schilters
 • Tornos
 • Multiswiss
MOTOREX Magazine 2012 96 SE

BRANSCHRAPPORT Exempel

BRANSCHRAPPORT Exempel på dagens komplexa skogsmaskiner som kräver perfekt service:den toppmoderna skotaren 1350 VT från Gremo under servicearbetena. KLAR FÖR SKOGSBRUKET? Avverkningen pågår året runt, även om man oftast servar skogsmaskinerna under vår och sommar. ”Maskinen är bara driftsäker och ekonomisk om den får rätt service och regelbunden smörjning”, berättar Werner Stoll, lantbruks maskin specialist från Wilchingen. Vi besökte honom i hans verkstad. Det är inte någon lätt uppgift att hitta rätt tidpunkt för service på skogsmaskiner. Många kunder är tacksamma om maskinsäljaren hör av sig i god tid och förklarar varför servicen bör göras före högsäsongen. Självklart måste man vara flexibel och framför allt kunna den aktuella maskinen (användningssätt, ålder, specialutrustning m.m.). SERVICE ENLIGT FÖRESKRIFTER När det gäller komplexa maskiner som t.ex. skördare, skotare och bandtraktorer, måste man ofta sätta av flera dagar för servicen. Oftast arbetar två mekaniker samtidigt med maskinen. Ibland hjälper även föraren till, eftersom hans tekniska erfarenhet från just den maskinen (felavhjälpning, inställningar) är mycket 14

värdefull. Werner Stoll och hans team använder produkter i MOTOREX FARMER LINE vid service på alla maskiner. De uppskattar att kunna skaffa de smörjmedel och liknande som behövs från en och samma leverantör. Det sparar tid och garanterar att de produkter som används är kompatibla med varandra. ”Det blir garanterat inga diskussioner” säger praktikern Stoll, som bland annat också sköter examinering av nya lantbruksmaskintekniker. ÖVERTYGANDE: EKOSYNT HEES Den biologiskt snabbt nedbrytbara hydrauloljan EKO- SYNT HEES är perfekt för den krävande miljö där skogsmaskiner används. Stoll har varit med om utvecklingen från de första biohydrauloljorna i slutet av 1980-talet och fram till idag. Han är hundraprocentigt övertygad om fördelarna med EKOSYNT HEES. Vid alla stora servicearbeten skickas ett oljeprov till MOTOREX-laboratoriet för analys. Den här tjänsten ingår i MOTOREX servicepaket och finns också på exportmarknaderna, t.ex. i Österrike och Sverige. Filtren i hydrauloljesystemet avlägsnar partiklar ner till 5 µm (0,005 mm) på skotare som visas i bild. ”Vi litar fullt och fast på MOTOREX laboratorieanalyser. Genom att byta olja vid rätt tidpunkt sparar vi ordentligt med pengar åt entreprenören och avlastar dessutom miljön,” framhåller Werner Stoll, inte utan stolthet. Vid slangbyte måste oljan i kranarmen på den visade maskinen tappas ur. Resten, drygt 140 liter, kan tack vare den positiva laboratorierapporten och de regelbundna filterbytena fortfarande användas i skogen efter 5 000 drifttimmar! Synbart begeistrad: Werner Stoll använder MOTOREX laboratorietjänster och utnyttjar dem skickligt för att skapa konkurrensfördelar. Maskinförarens uppgift: regelbunden smörjning, här med FETT 190, t.ex. i kranarmens griparled. Ett positivt totalintryck efter service och på begagnade fordon till försäljning beror ofta på detaljerna. GÖR SERVICEN SYNLIG Det är också viktigt att det syns på maskinen att den varit inne på service. En grundlig rengöring lönar sig alltid, eftersom man då också lättare upptäcker dolda skador. Efter utvändig rengöring och torkning är den bariumfria rostskyddsoljan GRÖN 186 idealisk för konservering av maskinen. Grön 186 får inte bara maskinen att glänsa, utan skyddar den också mot oxidation under flera månader. En ren, trevlig och säker arbetsplats är också väsentligt. Gnisslande gångjärn är inget trevligt välkomnande till arbetsplatsen. Med de praktiskt utprovade skötsel- och rengöringsprodukterna, av vilka många finns i praktisk sprayform, fräschar man mycket snabbt upp alla ytor. Genom sådan skyddsbehandling efter service och på begagnade maskiner och fordon som ska säljas ger man kunden ett intryck av professionalitet. Rengöring av backkamera: Lite spolarvätska och ett par minuters arbete räcker för att få klar sikt bakåt. MOTOREX distriktschef och vår kundtjänst svarar gärna på frågor om ovanstående artikel. • Det skiner om skotaren när servicen är klar. motorex Magazine I Juli 2012 15

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine 2018 113 SE
MOTOREX Magazine 2018 112 SE
MOTOREX Magazine 2018 111 SE
MOTOREX Magazine 2017 110 SE
MOTOREX Magazine 2017 109 SE
MOTOREX Magazine 2016 108 SE
MOTOREX Magazine 2016 107 SE
MOTOREX Magazine 2015 106 SE
MOTOREX Magazine 2015 105 SE
MOTOREX Magazine 2015 104 SE
MOTOREX Magazine 2014 103 SE
MOTOREX Magazine 2014 102 SE
MOTOREX Magazine 2014 101 SE
MOTOREX Magazine 2013 100 SE
MOTOREX Magazine 2013 98 SE
MOTOREX Magazine 2013 99 SE
MOTOREX Magazine 2012 97 SE
MOTOREX Magazine 2012 96 SE
MOTOREX Magazine 2012 95 SE

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES