Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2012 95 SE

 • Text
 • Motorex
 • Nordic
 • Hela
 • Magnum
 • April
 • Filter
 • Nytt
 • Chile
 • Vare
 • Felipe
MOTOREX Magazine 2012 95 SE

företaget Det helägda

företaget Det helägda dotterbolaget MOTOREX NORDIC AB finns i omedelbar närhet av Göteborgs flygplats och kommer i fortsättningen att fungera som centralpunkt för MOTOREX aktiviteter i Norden. MOTOREX NORDIC AB I oktober 2011 startade BUCHER MOTOREX-gruppen ett nytt dotterbolag, MOTOREX NORDIC AB, med säte i Göteborg. Dess målsättning är att fortsätta utbyggnaden av de nuvarande affärsrelationerna i Sverige och hela Norden, genom direkt närvaro och professionell logistik. De sedan många år väletablerade försäljningspartnerskapen berörs inte av detta, mer än att de i flera avseenden nu kan räkna med ännu bättre support på platsen. Behovet av allt mer specialiserade och kvalitativt högpresterande smörjmedel ökar ständigt. Tekniken kräver längre användningstider och högre effektivitet och belastningsförmåga. Dessutom ökar nu generellt förväntningarna på miljövänlighet och hälsoskydd starkt, både från lagstiftarnas och samhällets sida. Detta öppnar för utveckling och produktion av smörjmedel av högsta kvalitet. Under de gångna 95 åren har MOTOREX som medelstort företag blivit en uppskattad partner till stora och små kunder inom många olika branscher, tack vare vår entydiga satsning på produktkvalitet och på rådgivning på platsen. I och med starten av MOTOREX NORDIC AB nära Göteborg har vi nu kommit närmare de nordiska marknaderna. Med vår egen försäljningsorganisation och höga leveranskapacitet från eget lager kommer vi att kunna slå oss in på fler segment i Sverige och övriga Norden. DOTTERBOLAGET MOTOREX NORDIC AB MOTOREX NORDIC AB har sedan november 2011 varit vår egna säljorganisation i Skandinavien. Teamet i detta bolag utgörs för närvarande av försäljningschefen för Nordic och chefen för marknadsföring och kundservice. Som VD fungerar Robert Konvalina, som sköter dotterbolaget till BUCHER AG från det schweiziska moderbolaget i Langenthal. MOTOREX NORDIC AB kommer nu att marknadsföra nedanstående, beprövade produktsortiment inom marknadssegment vi hittills inte ägnat oss åt: 6

Med sitt nya kontor utanför Göteborg har MOTOREX NORDIC AB nu också geografiskt ett idealiskt utgångsläge i Norden. MOTOREX NORDIC AB.s högmotiverade team, från vänster: Leif Reimelid (försäljningschef), Thomas Grymark (marknadsföring/kundservice) och VD Robert Konvalina. Försäljningspersonalen kan också nås på följande mobilnummer: Leif Reimelid, mobil 072 221 27 07 and Thomas Grymark, mobil 072 221 26 81. • ALPINE LINE (produkter för den alpina sektorn) • FARMER LINE (produkter för skog och lantbruk) • CONSTRUCTION LINE (produkter för entreprenad) • CAR LINE (produkter för personbilar) Produktlinjer som nu saluförs via befintliga försäljningspartners ingår inte i MOTOREX NORDIC AB:s försäljningsverksamhet. De kommer också i fortsättningen att marknadsföras av våra välkända partners. KNOW-HOW FÖR LIKNANDE MARKNADER Med en djupgående fackkunskap och ett unikt påkostat produktsortiment kan MOTOREX som smörjteknikspecialist i Skandinavien erbjuda värdefulla lösningar på alla smörjproblem, inte minst eftersom behoven och kvalitetskraven på den skandinaviska marknaden stämmer så väl in på våra produkter. Till att börja med kommer verksamheten att vara begränsad till den svenska marknaden. På medellång sikt ska MOTOREX nya nordeuropeiska dotterbolag bli en centralpunkt för försäljning, logistik och teknisk support i Norden. Vi har redan kontakter på marknaderna i Norge, Danmark och Finland för vissa produktlinjer. Därför kan dessa marknader enkelt byggas ut stegvis med utökat sortiment. NYTT CENTRALLAGER I vårt nya centrallager i Karlshamn finns redan nu flera hundra olika MOTOREX-produkter. Lagret drivs av ett välrenommerat logistikföretag och har tillgång till toppmodern datautrustning och infrastruktur. Varuleveranser rapporteras automatiskt till MOTOREX-fabriken i Langenthal, så att lagret kan fyllas på med kort varsel. Den höga tillgängligheten och den förenklade logistikadministrationen är viktiga förutsättningar för att MOTOREX under de kommande åren ska få en uthållig affärsutveckling på den nordiska marknaden. • Postadress MOTOREX NORDIC AB Box 2071 SE - 438 12 Landvetter Enbart för postförsändelser! besök oss i monter nr 1721 Besöksadress MOTOREX NORDIC AB Flygfraktsvägen (Flygfraktshuset) Ingång A, Lokal 008 SE - 438 80 Landvetter Tel. +46 (0)31 94 64 94 Fax +46 (0)31 94 64 95 nordic@motorex.com www.motorex.se Redan 24 till 26 maj kan du hälsa på hos MOTOREX i Stockholm på maskinsmässan MaskinExpo, monter nr 1721! www.maskinexpo.se motorex Magazine I April 2012 7

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES