motorexag
Views
4 years ago

MOTOREX Magazine 2012 95 SE

 • Text
 • Motorex
 • Nordic
 • Hela
 • Magnum
 • April
 • Filter
 • Nytt
 • Chile
 • Vare
 • Felipe
MOTOREX Magazine 2012 95 SE

RapPORT fortsättning

RapPORT fortsättning Den hydrauliskt drivna dockan vid Mythenquai i Zürich kan lyfta upp till 400 ton. På så sätt kan alla båtar bekvämt tas upp ur vattnet och om så behövs köras in på varvet. Den hydrauliskt ställbara propellern från Escher-Wyss + Cie revolutionerade sjöfarten. Också här levererar MOTOREX det lämpliga smörjmedlet. RENT PÅ DEN LÅNGA FÄRDEN Alla dieselmotorer som driver nya fartyg i yrkesmässig trafik på sjöarna i Schweiz måste vara försedda med partikelfilter om den enskilda motorns effekt är högre än 37 kW. Hos ZSG finns aktiva dieselpartikelfilter (DPF) Framgång till sjöss sedan 1996 med MOTOREX fartygsolja på alla 15 fartygen, av vilka en del först nyligen fått nya motorer. Avgaserna från hjälpmotorerna, som driver generatorerna ombord, leds också in i partikelfiltren och renas. Många av filtersystemen har därför modifierats och optimerats vid varvet. I synnerhet måste avståndet från avgasgrenröret till filtret vara så kort som möjligt så att inte de redan relativt svala avgaserna förlorar för mycket av sin värme fram till filtret. När MS Bachtel efter 30 000 drifttimmar 1996 byggdes om med den första MAN-motorn i ZSG-flottan letade man samtidigt efter en smörjmedelpecialist som kunde förse alla 60 dieslarna med en och samma motorolja. Då som nu övertygade MOTOREX med sin legendariska fartygsolja MC PLUS SAE 10W/40. VARVET KLARAR ALLT Att dra upp en fartyg med 390 tons deplacement (vikt) som t.ex. det tredäckade motorfartyget Panta Rhei ur vattnet är ett kraftprov… kan man tycka. ZSGvarvets sexmannalag klarar uppgiften med hjälp av de hydrauliskt drivna dockan! När fartyget väl är uppe ur vattnet och står på de skjutbara kölblocken kan arbetena utföras bekvämt på torra land (Bild Limmat). Om så behövs kan man också ta in fartyget varvshallen. Just nu finns hjulångaren Stadt Zürich, byggd 1909, i den katedralliknande hallen. Den revision som pågår är snarare en omfattande restaurering. Maskineriet demonteras och gås igenom fullständigt. Det är ingen enkel uppgift. Lagren måste t.ex. gjutas särskilt för ändamålet och vevaxeln (längd 3,14 m) måste slipas om. De omfattande arbetena på ”Stadt Zürich” ska vara färdiga till sommaren 2012. Förutom mekanikerna anlitar ZSG ett stort antal kvalificerade hantverkare, t.ex. snickare, målare, elektriker, plåtslagare och smeder. Dessa rekryteras på arbetsmarknaden och utbildas därefter internt till fartygspersonal. Var och en av dem har alltså minst två yrken och garanterat omväxlande arbetsuppgifter. 12

I varvshallen får ”Stadt Zürich” gå igenom en omfattande föryngringskur. Då marscherar även den moderna tekniken in i det utseendemässigt oförändrade ångfartyget. Under sommaren arbetar de som exempelvis matroser, kassörer, maskinister eller befälhavare på fartygen, och på vintern utför de värdefulla arbetsinsatser i sina egna yrken vid varvet. OPTIMERAD ZSG-SERVICE För varje båt förs en pedantiskt noggrann servicelogg. Där förs alla händelser och alla servicemoment in, oftast av maskinisten, men ibland också av annan personal. För övrigt måste hela besättningen, alltifrån matroser till befälhavare, känna till fartyget, från för till akter, och kunna manövrera det. Varvet har ett centralt vakuumsugsystem som underlättar arbetet vid oljebyte och tömning av länsgroparna i maskinrummet, och man kan då vara säker på att inte en enda droppe olja hamnar i vattnet. ZSG-flottan har allt vad en älskare av stora dieselmotorer med turboladdare och mellankylare kan önska sig. Paletten omfattar allt från raka sexor via V-tior till tolvcylindriga V-motorer med omkring 22 liters slagvolym! Förutom personalen vakar drifttidmätare och återkommande smörjoljeanalyser i MOTOREXlaboratoriet över maskineriets och kringutrustningens hälsa. ÅNGBÅTEN, ALLMÄNHETENS ÄLSKLING Förutom rena transporttjänster kan ZSG också bjuda på speciella upplevelseturer. Urvalet sträcker sig från Chäs Fondue-båten via Casino-båten till Schlagerpartybåten, för att nu bara nämna tre av de över 20 attraktionerna. Ofta hyr man också ut hela fartyg för privata arrangemang. Den som har turen att få åka med någon av de tvådäckade hjulångarna med salong, ”Stadt Rapperswil” (1914) och den snart helrenoverade ”Stadt Zürich” (1909), får känna fascinationen inför äldre tiders tekniska pionjärinsatser ända in på skinnet. De nostalgiska ångbåtarna har en nära nog magisk inverkan på unga och gamla. Effekterna behöver kaptenen och hans besättning för en gångs skull inte avläsa på några kontrollinstrument. De märks istället på passagerarnas uppåtvända mungipor. • www.zsg.ch PERFEKT TEKNIK-SPAGAT Det ställs höga krav på smörjmedlen till ZSG-flottan, som ju sträcker sig över alla epokerna i sjöfartens teknikhistoria. Självfallet inskränker sig inte arbetet till att enbart byta omkring 5 200 liter motorolja om året. I maskinrummet arbetar växlar som är dimensionerade för höga vridmoment och som överför drivkraften vid konstant motorvarvtal till de ställbara propellrarna från Escher. Styrningen är hydraulisk och så exakt att passagerare som väntar vid landgången upplever det som att fartyget går på räls. motorex Magazine I April 2012 13

Copied successfully!

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES