Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2012 95 SE

 • Text
 • Motorex
 • Nordic
 • Hela
 • Magnum
 • April
 • Filter
 • Nytt
 • Chile
 • Vare
 • Felipe
MOTOREX Magazine 2012 95 SE

Rapport Photos: ZSG

Rapport Photos: ZSG Panta Rhei är den senaste medlemmen i ZSG-flottan och samtidigt det nyaste motordrivna fartyget. Det har gott om plats för 700 passagerare på tre däck. Två turboladdade MAN-dieslar på 600 hk driver det 56 meter långa och 11 meter breda fartyget. SJÖFARTEN PÅ ZÜRICHSJÖN: Kollektivtrafik och nöjesresor sedan 1891 Vid Zürichsjöns stränder lever man gott. Om man räknar med hela storstadsområdet är Zürich idag en pulserande miljonstad. Den 88 km2 stora Zürichsjön kan ses som ett slags vilande pool mitt i denna snabba värld. För framkomligheten på sjötrafiklederna svarar Zürichsjöns rederi, ZSG. Antingen du är på väg till jobbet med kanalbåten på floden Limmat eller på bröllopsresa med någon av de två hjulångarna har du alltid full effekt i maskin, tack vare smörjmedlen från MOTOREX. MYCKET OMTYCKTA SJÖSTRÄNDER Zürichsjön, som bildades under den senaste istiden, har en lång sjöfartstradition. Redan 4 000 år före Kristus fanns det bebyggelse på stränderna och på sjön färdades de första båtarna. Det vittnar lämningarna av pålbyggnader om. I början av medeltiden fick vattenvägen allt större betydelse som en viktig förbindelse i den internationella handelstrafiken. Varor transporterades på sjön i riktning mot Walensjön och Bündnerpassen, och även från Zürich till Horgen efter utbyggnaden av Sankt Gotthardpasset. BÅTEN SKA BLI EN ”SPÅRVAGN” Den 19 mars 1834 grundade företagarna Franz Carl Caspar och Johann Jakob Lämmlin Zürich- och Walensjöarnas ångbåtstrafikbolag. Den första ångbåten, Minerva, byggdes i Manchester och togs i drift i 10

Efter omkring sex månaders byggtid löper hjulångaren ”Stadt Zürich” den 8 maj 1909 av stapeln i Zürich och får sitt dop. Total yta 88,66 km 2 . Bredaste stället, mellan Stäfa och Richterswil: 3,85 km. Djupaste stället, mellan Herrliberg och Oberrieden: 143 m. Tillflöde: Linth (Linthkanalen). Utlopp: Limmat. Senaste isläggning: 1962/63 Varvschefen Ruedi Wegmann och hans team har ett nära samarbete med MOTOREX. Förutom produktkvaliteten uppskattar de särskilt de snabba oljeanalyserna, som också kan användas som tekniska beslutsunderlag. juli 1835. Tänk på att det då ännu inte fanns någon järnväg, och att den första bilen tillverkades ungefär ett halvsekel senare! Efter ett antal toppar och dalar, bland annat i ekonomin, stiftades 1891 bolaget Zürcher Dampfboot Aktien-Gesellschaft. En serie på nio propellerångbåtar fick till uppgift att svara för en ”spårvagnsliknande” pendeltrafik på sjön. I takt med den tekniska utvecklingen avlöste olika fartygsgenerationer varandra under årtiondenas lopp. 1957 försvann också ordet ”ånga” från firmanamnet. Sedan 1990 ingår ZSG i Zürichs lokaltrafikförbund och har därmed gott och väl uppnått den ursprungligen utlovade ”spårvagnsstatusen”. FLOTTKAPACITET: 362 501 km PER ÅR ZSG:s nuvarande flotta består av 15 motordrivna och 2 ångdrivna fartyg. I genomsnitt tillryggalägger de varje år cirka 361 654 km på Zürichsjön. Arbetet utförs av ett hundratal engagerade medarbetare, som under 2011 skapade en omsättning på 19 miljoner schweizerfranc inom följande tre sektorer: • Reguljär trafik och nöjesturer (cirka 60 %) • Beställningstrafik (cirka 25 %) • Uthyrning av båtar för utställningar, t.ex. Expovina (cirka 15 %) 1957 försvann ordet ”ånga” ur firmanamnet Enligt varvschefen Ruedi Wegmann är fartygens tillförlitlighet en central faktor för sjöfarten. Därför utförs allt underhålls- och reparationsarbete på det egna varvet vid Mythenquai 333 i Zürich. Vinteruppehållet erbjuder ett utmärkt tillfälle till detta. Medan de mindre båtarna Forch och Zimmerberg går tvärgående turer och motorfartygen Panta Rhei, Uetliberg, Pfannenstiel och Albis sköter de längsgående turerna och beställningstrafiken exakt enligt tidtabell, kan några av de större motorfartygen och de båda hjulångarna vila ut på varvet över vintern. Då är det tid för de stora reparationsarbetena. motorex Magazine I April 2012 11

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES