Views
2 years ago

CONSTRUCTION LINE Brochure EN SE

 • Text
 • Grease
 • Motorex
 • Volvo
 • Suitable
 • Oils
 • Spray
 • Diesel
 • Corrosion
 • Korrosion
 • Universal
 • Brochure
CONSTRUCTION LINE Brochure EN SE

SILICONE SPRAY

SILICONE SPRAY Silikonspray Smörjande, vårdande och skyddande medel för gummi, plast och metalldelar. Plastdelar får högglans och gummidelar vårdas och skyddas. Temperaturstabil från –50 °C till +200 °C. Antistatiskt, vattenavstötande, oxidationsförhindrande. Silicone Oil Lubricates, cares for and protects rubber, plastic and all metal parts. Plastic components are given a high gloss; rubber items receive care and protection. Thermal stability from -50 °C (122 °F) to +200 °C (+392 °F). Antistatic, water-repellent, guards against oxidation. Spray: 500 ml I Vätska I Fluid: 5 l, 25 l Silikonoel Schmier-, Pflege- und Schutzmittel für Gummi-, Kunststoff- und alle Metallteile. Kunststoffteile erhalten Hochglanz und Gummiteile werden gepflegt und geschützt. Temperaturstabil von –50 °C bis +200 °C. Antistatisch, wasserabstossend, oxidationsverhütend. GREASE SPRAY Fettspray Viskös fettspray med god vidhäftning, ett alternativ till applicering med pensel. Beständigt mot vatten och saltlösningar. Gott skydd mot korrosion och slitage. Grease Spray Viscous grease spray with good adhesion, as an alternative to brushing application. Resistant to water and saline solution. Good protection against corrosion and wear. Spray: 500 ml Fettspray Dickflüssiger Fettspray mit gutem Haftvermögen, als Alternative zum Fettpinsel. Wasser- und salzwasserresistent. Guter Korrosions- und Verschleissschutz. POWER BRAKE CLEAN Spray: 750 ml I Vätska I Fluid: 5 l, 25 l, 200 l Bromsrengöring Rengör och avfettar alla broms- och kopplingskomponenter. Förhindrar ansamling av slitagerester från bromsbeläggningar. Avlägsnar olja, fett, bromsvätska, tjära, bitumen osv. Är också lämplig för rengöring av maskiner, elmotorer och precisionsinstrument. Brake cleaner Cleans and degreases all brake and clutch components. Prevents whirlingup of wear residues from linings. Removes oil, grease, brake fluid, tar, bitumen etc. Also suited for cleaning machines, electric motors and precision instruments. Bremsreiniger Reinigt und entfettet alle Brems- und Kupplungsteile. Verhindert Aufwirbeln von Belags-Abrieb. Entfernt Oel, Fett, Bremsflüssigkeit, Teer, Bitumen, etc. Eignet sich auch zur Reinigung von Maschinen, Elektromotoren und feinmechanischen Geräten. Besonders hoher Sprühdruck. COPPER SPRAY Kopparspray Ett specialsmörjmedel som hindrar mekaniska delar som exponeras för höga temperaturer, t ex bultar i avgasflänsar, tändstift, bromsklossar och värmeväxlare från att fastna pga värmen. Extremt god värmestabilitet, lämplig för temperaturer mellan -40 och +1200 °C. Copper Spray A special lubricant to prevent mechanical parts exposed to high temperatures such as exhaust manifold bolts, spark plugs, brake pads and heat exchangers from seizing as a result of heat. Extremely good thermal stability, suitable for use between –40 °C/104 °F and +1200 °C/+2192 °F. Spray: 300 ml Spezialschmierstoff Kupferspray. Bestens geeignet, um das Festbrennen / Festsitzen von thermisch hochbelasteten Teilen wie Auspuffschrauben, Zündkerzen, Bremsklötzen, Wärmetauscher, etc. zu verhindern. Einsatzbereich: –40 °C bis +1200 °C. PROWELD SPRAY Spray: 500 ml I Vätska I Fluid: 5 l, 25 l, 60 l, 200 l Svetsskydd Spray, fri från silikoner och lösningsmedel, eldfast. Hindrar effektivt svetsloppor från att fastna, skyddar det svetsade materialet och komponenterna från korrosion, lämnar inga askrester och kan lätt avlägsnas med vatten. Welding protection Spray, free from silicones and solvents, incombustible. Effectively prevents adhesion of welding splashes, protects welded material and units from corrosion, leaves no ash residues and is easily washable with water. Schweissschutz Airspray, silikon- und lösungsmittelfrei, unbrennbar. Verhindert wirkungsvoll das Haften von Schweissperlen, schützt Schweissgut und Geräte vor Korrosion, hinterlässt keine Aschereste und ist mit Wasser leicht abwaschbar. 28

EASY CUT PUMPSPRAY Pump Spray: 250 ml Borr- och skärolja Oljespray för användning vid borrning och sågning i höglegerat stål och aluminium. För borrning, gängskärning, sågning, svarvning, fräsning, stansning. Optimala kyl- och smörjegenskaper. Ej vattenlöslig. Spraybar dosering. Drilling and cutting oil Oil spray for use when drilling and cutting all high-alloy steel grades as well as nonferrous metals and aluminium. For drilling, thread-cutting, sawing, turning, milling, stamping. Optimum cooling and lubrication properties. Non-water miscible. Spray metering capability. Bohr- & Schneidoel Pumpspray Für alle hochlegierten Stahlsorten als auch Buntmetalle und Aluminium. Zum Bohren, Gewindeschneiden, Sägen, Drehen, Fräsen, Stanzen. Optimale Kühl- und Schmiereigenschaften. ZAHNRADLUBRIKOSE 1219 Spray: 500 ml Fettspray Högkvalitativt smörjmedel för öppna kugghjulsdrivningar och transportkedjor, vajer och styrskenor för entreprenadmaskiner, m m. Fördelar • Mycket god vidhäftning • Smörjande • Väderbeständigt Grease spray High-quality lubricant for open gear wheel systems, drive and conveyor chains, wire ropes and guide tracks for construction machinery, etc. Benefits • Very good adhesion • Lubricating • Weather-resistant Fettspray Hochwertiges Schmiermittel für offene Zahnradsysteme, Antriebs- und Transportketten, Drahtseile und Führungen von Baumaschinen usw. Vorteile • sehr haftfest • schmierend • witterungsresistent ACCU PROTECT Batteriskydd Skyddar batterikontakter, batteriklämmor, elkontakter och startkablar. Skyddar mot korrosion och oxidation. Battery protectant Protects battery contacts, battery terminals, electrical connectors and starter motor cables. Prevents corrosion and oxidation. Spray: 200 ml Batteriepflege Schützt Batteriepole, Polklemmen, Steckverbindungen, Anlasser-Anschlusskabel. Ver hindert Korrosion und Oxydation. INTERIOR CLEAN Invändig rengöring Rengöringsmedel för bilinredning med luktabsorberande effekt. Rengör alla invändiga material, textilier, stoppningar, mattor och läder. Avlägsnar effektivt oönskade lukter och håller de borta. Interior Cleaner Cleaner for car interiors with odour absorber. Cleans all interior materials, suitable for textiles, upholstery, carpeting and leather. Effectively removes and keeps away unpleasant odours. Spray: 500 ml I Vätska I Fluid: 25 l Innenraumreiniger Reinigt alle Mate rialien im Innenraum, geeignet für Textil, Polster, Teppich und Leder. Beseitigt wirksam und anhaltend unangenehme Gerüche. MOTOR START Startspray För bensin- och dieselmotorer. Innehåller en friktionssänkande smörjkomponent. Starting aid For petrol and diesel engines. Containts a friction-reducing lubricating component. Spray: 500 ml Starthilfe Zuverlässige Starthilfe für Benzin- und Die sel motoren. Enthält reibungsvermindernde Schmierkomponenten. ZINK SPRAY Korrosionsskyddsspray Högeffektivt korrosionsskydd med långtidsverkan för icke behandlade metaller. Har god vidhäftning, är vattenbeständig, snabbtorkande och övermålningsbar. For metal parts Highly effective corrosion protection with long-term effect for all bare metal parts. Good adhesion and water resistance, fastdrying, can be painted over. Spray: 500 ml Für Metall-Teile Hochwirksamer Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung für alle blanken Metalle. Haft- und wasserfest, schnelltrocknend und überlackierbar. 29

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES