Views
2 years ago

CONSTRUCTION LINE Brochure EN SE

 • Text
 • Grease
 • Motorex
 • Volvo
 • Suitable
 • Oils
 • Spray
 • Diesel
 • Corrosion
 • Korrosion
 • Universal
 • Brochure
CONSTRUCTION LINE Brochure EN SE

GREASE

GREASE 195 Universalfett med EP-tillsatser. GREASE 195 är ett naturfärgat litium/ kalcium-saponifierat smörjfett, baserat på mineralolja och förstärkt med EP-tillsatser. GREASE 195 är lämpligt för smörjning av rull- och glidlager som utsätts för höga och ibland extremt höga belastningar. Det är också lämpligt för centralsmörjsystem. KP2N-20 in accordance with DIN 51502 Multi purpose grease with EP additives. FETT 195 is an ecru-coloured, lithium/ calcium-saponified lubricating grease based on mineral oil and enhanced with EP additives. FETT 195 is suitable for lubricating rolling and sliding bearings that are exposed to high and sometimes shock-type loads. Also suitable for central lubrication systems. 400g, 17kg, 54kg Mehrzweckfett mit EP Zusätzen FETT 195 ist ein naturfarbenes Li-Ca verseiftes Fett auf Mineraloelbasis. FETT 195 eignet sich zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern die hohen, teils stossartigen Belastungen ausgesetzt sind. Auch in Zentralschmieranlagen einsetzbar. GREASE 219 4.5 kg, 14 kg, 17 kg, 22 kg, 54 kg, 180 kg I Patroner på / cartridges of / Patronen à 400 g PTFE-litiumfett GREASE 219 är avsett för smörjning av rulloch glidlager som exponeras för höga tryck och höga temperaturer. Det uppfyller kraven hos större tillverkard av entreprenadmaskiner och maskiner såsom Caterpillar, Komatsu, Liebherr, O&K, Volvo och Scania. Ej lämpligt för snabbroterande eller förbelastade rullager. För temperaturer mellan -20 och +150 °C och upp till + 200 °C under kortare perioder. NLGI 2, KPF2P-20 in accordance with DIN 51502 PTFE lithium grease FETT 219 is suitable for lubricating roller contact and plain bearings exposed to high pressure levels and high bearing temperatures. Meets the requirements of notable construction machinery and vehicle manufacturers such as Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Akermanns, O&K, Volvo and Scania. Not suitable for rapidly rotating or prestressed roller contact bearings. For use between -20 °C and +150 °C, and up to + 200 °C for brief periods. Lithiumfett PTFE FETT 219 eignet sich zur Schmierung von hochdruckbelasteten Wälz- und Gleitlagern bei erhöhten Lagertemperaturen. Speziell geeignet für den Einsatz in Erdfördermaschinen sowie Baumaschinen aller Art. Entspricht den Anforderungen namhafter Baumaschinen- und Fahrzeugherstellern wie Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Akermanns, O&K, Volvo und Scania. Nicht geeignet für schnell drehende oder vorgespannte Wälzlager. Arbeitstemperaturbereich von – 20 °C bis + 150 °C, kurzfristig bis + 200 °C. GREASE 218 M 850 g, 4.5 kg, 14kg, 17 kg, 22 kg, 54 kg, 180 kg I Patroner på / cartridges of / Patronen à 400 g Lithiumfett med MoS2 (3%) Nöddriftegenskaper är extremt viktiga hos hårt belastade lager som används under extrema förhållanden. GREASE 218 M uppfyller de krav som ledande tillverkare av entreprenadmaskiner och fordon ställer, t ex Caterpillar, Komatsu, Liebherr, O&K, Volvo, Scania och många andra kräver att deras maskiner och fordon smörjs med fett med en molybdenhalt på 2-5 %. NLGI 2, KPF2K-20 in accordance with DIN 51502 Lithium grease containing MoS2 (3% ) Emergency running characteristics are extremely important in bearings that carry a heavy load and operate under extreme conditions. FETT 218 M complies with the specifications of prestigious manufacturers of construction machines and vehicles such as Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Akermanns, O&K, Volvo, Scania and many other companies which require their machines and vehicles to be lubricated using grease with a molybdenum content of 2 - 5%. Lithiumfett mit MoS2 (3%) In stark belasteten Lagern und unter extremen Einsatzbedingungen sind Notlaufeigenschaften von entscheidender Bedeutung. FETT 218 M entspricht den Vorschriften namhafter Baumaschinenund Fahrzeughersteller wie Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Akermanns, O&K, Volvo, Scania und viele andere, welche für die Schmierung ihrer Maschinen und Fahrzeuge ein Fett mit einem Molygehalt von 2-5 % verlangen. GREASE 174 Flytande transmissionsfett GREASE 174 är ett litiumsaponifiera mineraloljebaserat smörjfett avsett för vinkelväxlar, snäckväxlar och linknande inom industrin, även vid användning vid höga temperaturer. -30 till +120 °C. Fluid gear grease FETT 174 is a lithium-saponified, mineral oil-based lubricating grease that is suitable for filling the gearbox housings of spur and bevel wheel drives, worm gears and similar industrial gear units, including at higher operating temperatures. -30 °C to +120 °C. 850 g, 4.5 kg, 17 kg, 22 kg, 54 kg, 180 kg Getriebefliessfett FETT 174 ist ein lithiumverseiftes Schmierfett auf Mineraloelbasis und eignet sich für die Füllung von Getriebegehäusen von Stirn- und Kegelradantrieben, Schneckenund ähnlichen Industriegetrieben, auch bei erhöhten Betriebstemperaturen. -30 °C bis +120 °C. NLGI 00, GPOOK-30 in accordance with DIN 51502 16

GREASE 4600 Tätningsfett GREASE 4600 är ett snabbt biologiskt nedbrytbart smörjfett baserat på en särskild kalciumsåpa. Smörjfettet har mycket god tätningsförmåga tack vare sin konsistens (NLGI2/3) och den höga basoljeviskositeten. GREASE 4600 används huvudsakligen för att ge kontinuerlig smörjning av huvudlagertätningar i främre delen av tunnelborrar. -20 till +100 °C. Sealing grease FETT 4600 is a rapidly biodegradable lubricating grease based on a special calcium soap. The grease has a very good sealing effect thanks to its consistency (NLGI2/3) and high base oil viscosity. FETT 4600 is mainly used to provide continuous lubrication for main bearing seals in the front section of tunnel drilling machines. -20 °C to +100 °C. 4.5 kg, 54 kg, 180 kg Abdichtfett FETT 4600 ist ein biologisch schnell abbaubares Schmierfett auf der Basis einer speziellen Calciumseife. Aufgrund der Konsistenz (NLGI2/3) und der hohen Grundoelviskosität verfügt das Fett über eine sehr gute Abdichtwirkung. FETT 4600 wird hauptsächlich eingesetzt für die kontinuierliche Schmierung von Haupt-Lager- Dichtungen im vorderen Bereich von Tunnelbohrmaschinen. -20 °C bis +100 °C. NLGI 2-3, ME 2-3 G -20 in accordance with DIN 51502 GREASE 6000 Polyureafett GREASE 6000 är ett mineralbaserat gulbrunt polyureafett. Användas för smörjning av belastade rull- och glidlager med höga lagertemperaturer. Särskilt avsett för vägbeläggningsmaskiner eller t ex rullager i stränggjutningsansläggningar. NLGI 2, KP2R-20 in accordance with DIN 51502 Polyurea grease FETT 6000 is a mineral-oil-based, yellowbrown poly-urea grease. FETT 6000 can be used to lubricate loaded rolling and plain bearings at high bearing temperatures. It is par-ticularly suited to road pavers or, for example, track roller bearings in continuous casting plants. 400 g, 17 kg Polyharnstofffett FETT 6000 ist ein gelb-braunes Polyharnstofffett auf Mineraloelbasis. FETT 6000 eignet sich zur Schmierung von belasteten Wälz- und Gleitlagern bei erhöhten Lagertemperaturen. Speziell geeignet für den Einsatz in Strassenfertigern oder bspw. für Laufrollenlager an Stranggiessanlagen. GREASE 1218 Fett för kugghjul och vajer GREASE 1218 är avsett för öppna smörjapplikationer. Lämpligt för applikationer som är öppna och utsatta för höga belastningar i mycket fuktiga eller våta miljöer. Avsett för smörjning och skydd av öppna växlar, ringväxlar, kuggstänger, kedjor, styrskenor, fjädrar, vajer m m, på schaktmaskiner, kranar, entreprenadmaskiner och lyft- och transportsystem. -30 och +130 °C. NLGI 2, KPF2K-30 in accordance with DIN 51502. Toothed wheel and wire rope grease Grease for open lubricating applications. FETT 1218 is suitable for lubricating applications which are open and exposed to significant loads, and which operate in very damp or wet environments. It is designed to lubricate and preserve open gears, ring gears, toothed racks, chains, guide rails, springs, wire ropes, etc. on bulldozers, cranes, construction equipment, lifts and conveyor systems. For use between -30 °C and +130 °C. 4.5 kg Zahnrad- und Drahtseilfett Fett für offene Schmierstellen. FETT 1218 eignet sich für offene und hochbelastete Schmierstellen, die in sehr feuchter oder nasser Umgebung arbeiten, für die Schmierung und Konservierung von offenen Getrieben, Zahnkränzen, Zahnstangen, Ketten, Führungsschienen, Federn, Drahtseilen, usw. an Baggern, Kränen, Baumaschinen, Aufzügen und Förderanlagen. Einsatzbereich: -30 °C bis +130 °C. CHISEL SEPARATION PASTE 183 17 kg, 54 kg I Patroner på / cartridges of / Patronen à 400 g Mejselpasta Specialsmörjmedel för mejsel och styrningshylsa på hydraulhammare. För trycklufthammare, bergborr och gängorna på borrör. Pastan är även effektivt vid mycket höga temperaturer. Ej lämpligt för rull- och glidlager. -20 till +1100 °C. NLGI 2 Drilling bit separation paste Special lubricant to ensure that drilling bits for hydraulic pick hammers can be released from their guide bushes. Also suitable for pneumatic pick hammers, rock drills and threaded joints on drill pipes. The release agent is effective even at very high temperatures. Not suitable for roller contact and plain bearings. -20 °C to +1100 °C. Meisseltrennpaste Spezialschmierstoff für die sichere Trennung zwischen Meissel oder Spitzeisen und der Führungsbüchse von hydraulischen Abbauhämmern. Auch für Druckluft getriebene Abbauhämmer, Felsbohrmaschinen und zur Verschraubung von Bohrgestängen geeignet. Die Trennwirkung ist auch bei sehr hohen Temperaturen gewährleistet. Für Wälz- und Gleitlager nicht geeignet! Einsatzbereich: -20 °C bis +1100 °C. 17

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES