Views
1 year ago

CONSTRUCTION LINE Brochure EN SE

 • Text
 • Grease
 • Motorex
 • Volvo
 • Suitable
 • Oils
 • Spray
 • Diesel
 • Corrosion
 • Korrosion
 • Universal
 • Brochure
CONSTRUCTION LINE Brochure EN SE

SILICONE SPRAY

SILICONE SPRAY Silikonspray Smörjande, vårdande och skyddande medel för gummi, plast och metalldelar. Plastdelar får högglans och gummidelar vårdas och skyddas. Temperaturstabil från –50 °C till +200 °C. Antistatiskt, vattenavstötande, oxidationsförhindrande. Silicone Oil Lubricates, cares for and protects rubber, plastic and all metal parts. Plastic components are given a high gloss; rubber items receive care and protection. Thermal stability from -50 °C (122 °F) to +200 °C (+392 °F). Antistatic, water-repellent, guards against oxidation. Spray: 500 ml I Vätska I Fluid: 5 l, 25 l Silikonoel Schmier-, Pflege- und Schutzmittel für Gummi-, Kunststoff- und alle Metallteile. Kunststoffteile erhalten Hochglanz und Gummiteile werden gepflegt und geschützt. Temperaturstabil von –50 °C bis +200 °C. Antistatisch, wasserabstossend, oxidationsverhütend. GREASE SPRAY Fettspray Viskös fettspray med god vidhäftning, ett alternativ till applicering med pensel. Beständigt mot vatten och saltlösningar. Gott skydd mot korrosion och slitage. Grease Spray Viscous grease spray with good adhesion, as an alternative to brushing application. Resistant to water and saline solution. Good protection against corrosion and wear. Spray: 500 ml Fettspray Dickflüssiger Fettspray mit gutem Haftvermögen, als Alternative zum Fettpinsel. Wasser- und salzwasserresistent. Guter Korrosions- und Verschleissschutz. POWER BRAKE CLEAN Spray: 750 ml I Vätska I Fluid: 5 l, 25 l, 200 l Bromsrengöring Rengör och avfettar alla broms- och kopplingskomponenter. Förhindrar ansamling av slitagerester från bromsbeläggningar. Avlägsnar olja, fett, bromsvätska, tjära, bitumen osv. Är också lämplig för rengöring av maskiner, elmotorer och precisionsinstrument. Brake cleaner Cleans and degreases all brake and clutch components. Prevents whirlingup of wear residues from linings. Removes oil, grease, brake fluid, tar, bitumen etc. Also suited for cleaning machines, electric motors and precision instruments. Bremsreiniger Reinigt und entfettet alle Brems- und Kupplungsteile. Verhindert Aufwirbeln von Belags-Abrieb. Entfernt Oel, Fett, Bremsflüssigkeit, Teer, Bitumen, etc. Eignet sich auch zur Reinigung von Maschinen, Elektromotoren und feinmechanischen Geräten. Besonders hoher Sprühdruck. COPPER SPRAY Kopparspray Ett specialsmörjmedel som hindrar mekaniska delar som exponeras för höga temperaturer, t ex bultar i avgasflänsar, tändstift, bromsklossar och värmeväxlare från att fastna pga värmen. Extremt god värmestabilitet, lämplig för temperaturer mellan -40 och +1200 °C. Copper Spray A special lubricant to prevent mechanical parts exposed to high temperatures such as exhaust manifold bolts, spark plugs, brake pads and heat exchangers from seizing as a result of heat. Extremely good thermal stability, suitable for use between –40 °C/104 °F and +1200 °C/+2192 °F. Spray: 300 ml Spezialschmierstoff Kupferspray. Bestens geeignet, um das Festbrennen / Festsitzen von thermisch hochbelasteten Teilen wie Auspuffschrauben, Zündkerzen, Bremsklötzen, Wärmetauscher, etc. zu verhindern. Einsatzbereich: –40 °C bis +1200 °C. PROWELD SPRAY Spray: 500 ml I Vätska I Fluid: 5 l, 25 l, 60 l, 200 l Svetsskydd Spray, fri från silikoner och lösningsmedel, eldfast. Hindrar effektivt svetsloppor från att fastna, skyddar det svetsade materialet och komponenterna från korrosion, lämnar inga askrester och kan lätt avlägsnas med vatten. Welding protection Spray, free from silicones and solvents, incombustible. Effectively prevents adhesion of welding splashes, protects welded material and units from corrosion, leaves no ash residues and is easily washable with water. Schweissschutz Airspray, silikon- und lösungsmittelfrei, unbrennbar. Verhindert wirkungsvoll das Haften von Schweissperlen, schützt Schweissgut und Geräte vor Korrosion, hinterlässt keine Aschereste und ist mit Wasser leicht abwaschbar. 28

EASY CUT PUMPSPRAY Pump Spray: 250 ml Borr- och skärolja Oljespray för användning vid borrning och sågning i höglegerat stål och aluminium. För borrning, gängskärning, sågning, svarvning, fräsning, stansning. Optimala kyl- och smörjegenskaper. Ej vattenlöslig. Spraybar dosering. Drilling and cutting oil Oil spray for use when drilling and cutting all high-alloy steel grades as well as nonferrous metals and aluminium. For drilling, thread-cutting, sawing, turning, milling, stamping. Optimum cooling and lubrication properties. Non-water miscible. Spray metering capability. Bohr- & Schneidoel Pumpspray Für alle hochlegierten Stahlsorten als auch Buntmetalle und Aluminium. Zum Bohren, Gewindeschneiden, Sägen, Drehen, Fräsen, Stanzen. Optimale Kühl- und Schmiereigenschaften. ZAHNRADLUBRIKOSE 1219 Spray: 500 ml Fettspray Högkvalitativt smörjmedel för öppna kugghjulsdrivningar och transportkedjor, vajer och styrskenor för entreprenadmaskiner, m m. Fördelar • Mycket god vidhäftning • Smörjande • Väderbeständigt Grease spray High-quality lubricant for open gear wheel systems, drive and conveyor chains, wire ropes and guide tracks for construction machinery, etc. Benefits • Very good adhesion • Lubricating • Weather-resistant Fettspray Hochwertiges Schmiermittel für offene Zahnradsysteme, Antriebs- und Transportketten, Drahtseile und Führungen von Baumaschinen usw. Vorteile • sehr haftfest • schmierend • witterungsresistent ACCU PROTECT Batteriskydd Skyddar batterikontakter, batteriklämmor, elkontakter och startkablar. Skyddar mot korrosion och oxidation. Battery protectant Protects battery contacts, battery terminals, electrical connectors and starter motor cables. Prevents corrosion and oxidation. Spray: 200 ml Batteriepflege Schützt Batteriepole, Polklemmen, Steckverbindungen, Anlasser-Anschlusskabel. Ver hindert Korrosion und Oxydation. INTERIOR CLEAN Invändig rengöring Rengöringsmedel för bilinredning med luktabsorberande effekt. Rengör alla invändiga material, textilier, stoppningar, mattor och läder. Avlägsnar effektivt oönskade lukter och håller de borta. Interior Cleaner Cleaner for car interiors with odour absorber. Cleans all interior materials, suitable for textiles, upholstery, carpeting and leather. Effectively removes and keeps away unpleasant odours. Spray: 500 ml I Vätska I Fluid: 25 l Innenraumreiniger Reinigt alle Mate rialien im Innenraum, geeignet für Textil, Polster, Teppich und Leder. Beseitigt wirksam und anhaltend unangenehme Gerüche. MOTOR START Startspray För bensin- och dieselmotorer. Innehåller en friktionssänkande smörjkomponent. Starting aid For petrol and diesel engines. Containts a friction-reducing lubricating component. Spray: 500 ml Starthilfe Zuverlässige Starthilfe für Benzin- und Die sel motoren. Enthält reibungsvermindernde Schmierkomponenten. ZINK SPRAY Korrosionsskyddsspray Högeffektivt korrosionsskydd med långtidsverkan för icke behandlade metaller. Har god vidhäftning, är vattenbeständig, snabbtorkande och övermålningsbar. For metal parts Highly effective corrosion protection with long-term effect for all bare metal parts. Good adhesion and water resistance, fastdrying, can be painted over. Spray: 500 ml Für Metall-Teile Hochwirksamer Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung für alle blanken Metalle. Haft- und wasserfest, schnelltrocknend und überlackierbar. 29

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine 2018 113 SE
MOTOREX Magazine 2018 112 SE
MOTOREX Magazine 2018 111 SE
MOTOREX Magazine 2017 110 SE
MOTOREX Magazine 2017 109 SE
MOTOREX Magazine 2016 108 SE
MOTOREX Magazine 2016 107 SE
MOTOREX Magazine 2015 106 SE
MOTOREX Magazine 2015 105 SE
MOTOREX Magazine 2015 104 SE
MOTOREX Magazine 2014 103 SE
MOTOREX Magazine 2014 102 SE
MOTOREX Magazine 2014 101 SE
MOTOREX Magazine 2013 100 SE
MOTOREX Magazine 2013 98 SE
MOTOREX Magazine 2013 99 SE
MOTOREX Magazine 2012 97 SE
MOTOREX Magazine 2012 96 SE
MOTOREX Magazine 2012 95 SE

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES