Views
1 year ago

CONSTRUCTION LINE Brochure EN SE

 • Text
 • Grease
 • Motorex
 • Volvo
 • Suitable
 • Oils
 • Spray
 • Diesel
 • Corrosion
 • Korrosion
 • Universal
 • Brochure
CONSTRUCTION LINE Brochure EN SE

GREASE

GREASE 195 Universalfett med EP-tillsatser. GREASE 195 är ett naturfärgat litium/ kalcium-saponifierat smörjfett, baserat på mineralolja och förstärkt med EP-tillsatser. GREASE 195 är lämpligt för smörjning av rull- och glidlager som utsätts för höga och ibland extremt höga belastningar. Det är också lämpligt för centralsmörjsystem. KP2N-20 in accordance with DIN 51502 Multi purpose grease with EP additives. FETT 195 is an ecru-coloured, lithium/ calcium-saponified lubricating grease based on mineral oil and enhanced with EP additives. FETT 195 is suitable for lubricating rolling and sliding bearings that are exposed to high and sometimes shock-type loads. Also suitable for central lubrication systems. 400g, 17kg, 54kg Mehrzweckfett mit EP Zusätzen FETT 195 ist ein naturfarbenes Li-Ca verseiftes Fett auf Mineraloelbasis. FETT 195 eignet sich zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern die hohen, teils stossartigen Belastungen ausgesetzt sind. Auch in Zentralschmieranlagen einsetzbar. GREASE 219 4.5 kg, 14 kg, 17 kg, 22 kg, 54 kg, 180 kg I Patroner på / cartridges of / Patronen à 400 g PTFE-litiumfett GREASE 219 är avsett för smörjning av rulloch glidlager som exponeras för höga tryck och höga temperaturer. Det uppfyller kraven hos större tillverkard av entreprenadmaskiner och maskiner såsom Caterpillar, Komatsu, Liebherr, O&K, Volvo och Scania. Ej lämpligt för snabbroterande eller förbelastade rullager. För temperaturer mellan -20 och +150 °C och upp till + 200 °C under kortare perioder. NLGI 2, KPF2P-20 in accordance with DIN 51502 PTFE lithium grease FETT 219 is suitable for lubricating roller contact and plain bearings exposed to high pressure levels and high bearing temperatures. Meets the requirements of notable construction machinery and vehicle manufacturers such as Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Akermanns, O&K, Volvo and Scania. Not suitable for rapidly rotating or prestressed roller contact bearings. For use between -20 °C and +150 °C, and up to + 200 °C for brief periods. Lithiumfett PTFE FETT 219 eignet sich zur Schmierung von hochdruckbelasteten Wälz- und Gleitlagern bei erhöhten Lagertemperaturen. Speziell geeignet für den Einsatz in Erdfördermaschinen sowie Baumaschinen aller Art. Entspricht den Anforderungen namhafter Baumaschinen- und Fahrzeugherstellern wie Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Akermanns, O&K, Volvo und Scania. Nicht geeignet für schnell drehende oder vorgespannte Wälzlager. Arbeitstemperaturbereich von – 20 °C bis + 150 °C, kurzfristig bis + 200 °C. GREASE 218 M 850 g, 4.5 kg, 14kg, 17 kg, 22 kg, 54 kg, 180 kg I Patroner på / cartridges of / Patronen à 400 g Lithiumfett med MoS2 (3%) Nöddriftegenskaper är extremt viktiga hos hårt belastade lager som används under extrema förhållanden. GREASE 218 M uppfyller de krav som ledande tillverkare av entreprenadmaskiner och fordon ställer, t ex Caterpillar, Komatsu, Liebherr, O&K, Volvo, Scania och många andra kräver att deras maskiner och fordon smörjs med fett med en molybdenhalt på 2-5 %. NLGI 2, KPF2K-20 in accordance with DIN 51502 Lithium grease containing MoS2 (3% ) Emergency running characteristics are extremely important in bearings that carry a heavy load and operate under extreme conditions. FETT 218 M complies with the specifications of prestigious manufacturers of construction machines and vehicles such as Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Akermanns, O&K, Volvo, Scania and many other companies which require their machines and vehicles to be lubricated using grease with a molybdenum content of 2 - 5%. Lithiumfett mit MoS2 (3%) In stark belasteten Lagern und unter extremen Einsatzbedingungen sind Notlaufeigenschaften von entscheidender Bedeutung. FETT 218 M entspricht den Vorschriften namhafter Baumaschinenund Fahrzeughersteller wie Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Akermanns, O&K, Volvo, Scania und viele andere, welche für die Schmierung ihrer Maschinen und Fahrzeuge ein Fett mit einem Molygehalt von 2-5 % verlangen. GREASE 174 Flytande transmissionsfett GREASE 174 är ett litiumsaponifiera mineraloljebaserat smörjfett avsett för vinkelväxlar, snäckväxlar och linknande inom industrin, även vid användning vid höga temperaturer. -30 till +120 °C. Fluid gear grease FETT 174 is a lithium-saponified, mineral oil-based lubricating grease that is suitable for filling the gearbox housings of spur and bevel wheel drives, worm gears and similar industrial gear units, including at higher operating temperatures. -30 °C to +120 °C. 850 g, 4.5 kg, 17 kg, 22 kg, 54 kg, 180 kg Getriebefliessfett FETT 174 ist ein lithiumverseiftes Schmierfett auf Mineraloelbasis und eignet sich für die Füllung von Getriebegehäusen von Stirn- und Kegelradantrieben, Schneckenund ähnlichen Industriegetrieben, auch bei erhöhten Betriebstemperaturen. -30 °C bis +120 °C. NLGI 00, GPOOK-30 in accordance with DIN 51502 16

GREASE 4600 Tätningsfett GREASE 4600 är ett snabbt biologiskt nedbrytbart smörjfett baserat på en särskild kalciumsåpa. Smörjfettet har mycket god tätningsförmåga tack vare sin konsistens (NLGI2/3) och den höga basoljeviskositeten. GREASE 4600 används huvudsakligen för att ge kontinuerlig smörjning av huvudlagertätningar i främre delen av tunnelborrar. -20 till +100 °C. Sealing grease FETT 4600 is a rapidly biodegradable lubricating grease based on a special calcium soap. The grease has a very good sealing effect thanks to its consistency (NLGI2/3) and high base oil viscosity. FETT 4600 is mainly used to provide continuous lubrication for main bearing seals in the front section of tunnel drilling machines. -20 °C to +100 °C. 4.5 kg, 54 kg, 180 kg Abdichtfett FETT 4600 ist ein biologisch schnell abbaubares Schmierfett auf der Basis einer speziellen Calciumseife. Aufgrund der Konsistenz (NLGI2/3) und der hohen Grundoelviskosität verfügt das Fett über eine sehr gute Abdichtwirkung. FETT 4600 wird hauptsächlich eingesetzt für die kontinuierliche Schmierung von Haupt-Lager- Dichtungen im vorderen Bereich von Tunnelbohrmaschinen. -20 °C bis +100 °C. NLGI 2-3, ME 2-3 G -20 in accordance with DIN 51502 GREASE 6000 Polyureafett GREASE 6000 är ett mineralbaserat gulbrunt polyureafett. Användas för smörjning av belastade rull- och glidlager med höga lagertemperaturer. Särskilt avsett för vägbeläggningsmaskiner eller t ex rullager i stränggjutningsansläggningar. NLGI 2, KP2R-20 in accordance with DIN 51502 Polyurea grease FETT 6000 is a mineral-oil-based, yellowbrown poly-urea grease. FETT 6000 can be used to lubricate loaded rolling and plain bearings at high bearing temperatures. It is par-ticularly suited to road pavers or, for example, track roller bearings in continuous casting plants. 400 g, 17 kg Polyharnstofffett FETT 6000 ist ein gelb-braunes Polyharnstofffett auf Mineraloelbasis. FETT 6000 eignet sich zur Schmierung von belasteten Wälz- und Gleitlagern bei erhöhten Lagertemperaturen. Speziell geeignet für den Einsatz in Strassenfertigern oder bspw. für Laufrollenlager an Stranggiessanlagen. GREASE 1218 Fett för kugghjul och vajer GREASE 1218 är avsett för öppna smörjapplikationer. Lämpligt för applikationer som är öppna och utsatta för höga belastningar i mycket fuktiga eller våta miljöer. Avsett för smörjning och skydd av öppna växlar, ringväxlar, kuggstänger, kedjor, styrskenor, fjädrar, vajer m m, på schaktmaskiner, kranar, entreprenadmaskiner och lyft- och transportsystem. -30 och +130 °C. NLGI 2, KPF2K-30 in accordance with DIN 51502. Toothed wheel and wire rope grease Grease for open lubricating applications. FETT 1218 is suitable for lubricating applications which are open and exposed to significant loads, and which operate in very damp or wet environments. It is designed to lubricate and preserve open gears, ring gears, toothed racks, chains, guide rails, springs, wire ropes, etc. on bulldozers, cranes, construction equipment, lifts and conveyor systems. For use between -30 °C and +130 °C. 4.5 kg Zahnrad- und Drahtseilfett Fett für offene Schmierstellen. FETT 1218 eignet sich für offene und hochbelastete Schmierstellen, die in sehr feuchter oder nasser Umgebung arbeiten, für die Schmierung und Konservierung von offenen Getrieben, Zahnkränzen, Zahnstangen, Ketten, Führungsschienen, Federn, Drahtseilen, usw. an Baggern, Kränen, Baumaschinen, Aufzügen und Förderanlagen. Einsatzbereich: -30 °C bis +130 °C. CHISEL SEPARATION PASTE 183 17 kg, 54 kg I Patroner på / cartridges of / Patronen à 400 g Mejselpasta Specialsmörjmedel för mejsel och styrningshylsa på hydraulhammare. För trycklufthammare, bergborr och gängorna på borrör. Pastan är även effektivt vid mycket höga temperaturer. Ej lämpligt för rull- och glidlager. -20 till +1100 °C. NLGI 2 Drilling bit separation paste Special lubricant to ensure that drilling bits for hydraulic pick hammers can be released from their guide bushes. Also suitable for pneumatic pick hammers, rock drills and threaded joints on drill pipes. The release agent is effective even at very high temperatures. Not suitable for roller contact and plain bearings. -20 °C to +1100 °C. Meisseltrennpaste Spezialschmierstoff für die sichere Trennung zwischen Meissel oder Spitzeisen und der Führungsbüchse von hydraulischen Abbauhämmern. Auch für Druckluft getriebene Abbauhämmer, Felsbohrmaschinen und zur Verschraubung von Bohrgestängen geeignet. Die Trennwirkung ist auch bei sehr hohen Temperaturen gewährleistet. Für Wälz- und Gleitlager nicht geeignet! Einsatzbereich: -20 °C bis +1100 °C. 17

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine 2018 113 SE
MOTOREX Magazine 2018 112 SE
MOTOREX Magazine 2018 111 SE
MOTOREX Magazine 2017 110 SE
MOTOREX Magazine 2017 109 SE
MOTOREX Magazine 2016 108 SE
MOTOREX Magazine 2016 107 SE
MOTOREX Magazine 2015 106 SE
MOTOREX Magazine 2015 105 SE
MOTOREX Magazine 2015 104 SE
MOTOREX Magazine 2014 103 SE
MOTOREX Magazine 2014 102 SE
MOTOREX Magazine 2014 101 SE
MOTOREX Magazine 2013 100 SE
MOTOREX Magazine 2013 98 SE
MOTOREX Magazine 2013 99 SE
MOTOREX Magazine 2012 97 SE
MOTOREX Magazine 2012 96 SE
MOTOREX Magazine 2012 95 SE

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES