Views
1 year ago

CLASSIC LINE Technical Guide EN SE

Photos: Zumbrunn FORD

Photos: Zumbrunn FORD MUSTANG SHELBY GT 350 / 1965 OTHER LUBRICATION POINTS | ANDRA SMÖRJPUNKTER STEERING GEARBOXES Various gearbox types are used: recirculating ball steering, finger steering, screw-and-nut steering, worm and roller steering, rack-and-pinion steering, gear-segment steering, etc. Servo-assisted steering systems are often lubricated using ATF. Individually filled steering gearboxes are filled with industrial gearbox oil if no other information is available. In the event of sealing problems, fluid gearbox grease can also be used. Here, too, it is important to check the lubricant level regularly. Recommendation: GEAR COMPOUND PLUS 100 - 460 GREASE 174 ATF SUPER STYRVÄXLAR Det finns olika växelkonstruktioner: kul-, länkarms-, skruv-, rull-, snäck-, kuggstångs-, kuggsegmentstyrning etc. Servostyrningar är ofta ATF-smorda. Fyll separatfyllda styrväxlar med industriell växellådsolja, om inget annat anges. Det går även använda växellådsfett vid täthetsproblem. Även här är det viktigt att kontrollera smörjmedelsnivån med jämna mellanrum. Rekommendation: GEAR COMPOUND PLUS 100 - 460 GREASE 174 ATF SUPER CENTRAL LUBRICATION SYSTEMS In RR, Bentley and other marques, lubrication points on the axle and suspension can be lubricated using a foot pedal. This is a total-loss lubrication system. The oil is not caught but drips onto the floor. However, we advise against the use of biodegradable oils because these tend to stick. Use a slideway oil that contains a good adhesive additive. Lubrication will have to be repeated less often if you do this. CENTRALSMÖRJNINGAR RR, Bentley och andra bilmärken har en fotpedal för smörjning av smörjpunkterna på axlar och upphängning. Systemet bygger på förlustsmörjning. Oljan blir inte uppsamlad utan droppar ned på marken. Vi avråder trots det från användning av biologiskt nedbrytbara oljor eftersom de tenderar att klibba igen. Använd glidbaneolja med bra häftadditiv. Då behöver du inte smörja lika ofta. Recommendation: SUPERGLISS 220K Rekommendation: SUPERGLISS 220K 12

DAMPER PISTON OF SU CARBURETTORS The damper piston is raised by negative pressure and regulates the mix via the jet needle. Chamber «X» contains a damper fluid that slows the piston's lifting movement. Its damping action depends upon its viscosity. If the engine stalls during acceleration, the oil is too thin; if it fails to get up to speed, the oil is too thick. DÄMPARKOLVAR I SU-FÖRGASARE Undertrycket lyfter dämparkolvarna och styr blandningen via munstycksnålen. Kammare «X» innehåller en vätskedämpare som beroende på viskositeten ger en fördröjning av kolvrörelsens hastighet. Hackar motorn vid acceleration, så är oljan för tunn. Varvar den inte, så är den för tjock. Recommendation: ATF SUPER Motor oil in various viscosity classes e.g. SAE 30, 10W/30, 20W/50 Rekommendation: ATF SUPER Motorolja i olika viskositetsklasser, t.ex. SAE 30, 10W/30, 20W/50 IGNITION DISTRIBUTOR The ignition distributor shaft, which is adjusted against the direction of rotation using flyweights, should be lubricated with motor oil at every service. The felt is removed from the shaft and the hollow shaft is then lubricated. The cams for the circuit breaker are lubricated using an adhesive grease. Please apply only a thin layer. Recommendation: GREASE 2000 FÖRDELARSDOSOR Fördelaraxeln som blir förställd mot rotationsriktningen av centrifugalvikterna bör få smörjning med motorolja vid varje service. Ta bort filten i axeln och smörj sedan hålaxeln. Brytarnockarna smörjer du med kontaktfett. Lägg bara på ett tunt skikt. Rekommendation: GREASE 2000 ELECTRICAL CABLE CONNECTIONS Plug-and-socket connections in electrical cables should be sprayed with a dielectric spray before connection. Such sprays are characterised by excellent corrosion protection, they are very effective at repelling water and they provide flawless electrical contacts. They are also very well suited for use on hinges, ignition distributor caps, Bowden cables and everything that would otherwise start to squeak over time. ELANSLUTNINGAR Spraya dielektrisk elspray på kabelkontakterna innan du sätter i dem. De här spraymedlen ger suveränt korrosions- och fuktskydd samt felfri elkontakt. De passar även mycket bra för gångjärn, fördelarlock, vajerhöljen och allt som börjar gnissla med tiden. Recommendation: JOKER 440 SYNTHETIC Rekommendation: JOKER 440 SYNTHETIC 13

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES