Views
13 months ago

CARLINE Brochure EN SE DE

 • Text
 • Suitable
 • Cleaner
 • Additives
 • Fiat
 • Petrol
 • Grease
 • Fluid
 • Diesel
 • Motor
 • Synthetic

MOTOREX

MOTOREX CARLINE HIGH QUALITY – HIGH PERFORMANCE – RELIABLE: MOTOREX CARLINE The efficiently structured CAR-LINE range, which has received a number of new approvals from manufacturers, is available in all popular pack sizes and forms the basis for customised solutions. If you are looking for sustained success, then you need a long-term and reliable partner – Welcome to MOTOREX. HÖG KVALITET – HÖG PRESTANDA – HÖG TILLFÖRLITLIGHET: MOTOREX CARLINE Den effektivt strukturerade CARLINE serien som fått ett antal nya godkännande från fordonstillverkare. Sortimentet finns i ett antal olika förpackningsstorlekar och är basen för kundanpassade lösningar. Vill du ha hållbar framgång, då behöver du en långsiktig och tillförlitlig partner – välkommen till MOTOREX. QUALITATIV, LEISTUNGS – ORIENTIERT, ZUVERLÄSSIG: MOTOREX CARLINE Die effizient strukturierte CARLINE-Palette, ausgestattet mit den neusten Herstellerfreigaben, ist in allen gängigen Gebindegrössen erhältlich und bildet die Basis für massgeschneiderte Lösungen. Suchen Sie nachhaltigen Erfolg, dann benötigen Sie langfristige und verlässliche Partner – Willkommen bei MOTOREX. 2

Motor oils Motoroljor Motorenoele 4 Gear oils Växellådsoljor Getrieboele 14 Automatic transmission fluids Automatväxellådsoljor Automatikgetriebeoele 17 Coolants Kylarvätskor Kühlerschutzmittel 19 Brake fluids Bromsvätskor Bremsflüssigkeiten 21 Greases Smörjfett Fette 22 Miscellaneous Diverse Diverses 24 Cleaners Rengöringsmedel Reiniger 25 Clean & Care Rengöring & Vård Clean & Care 28 Boutique Shop Boutique 32 POS materials Skyltmaterial POS-Material 34 Product brochures Produktbroschyrer Produktbroschüren 34 Bag in Box System Bag in Box System Bag in Box System 35 3

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES